Nahoru a dolů s cyklickými akciemi
|

Nahoru a dolů s cyklickými akciemi

Investování do cyklických akcií je jako jízda na ruském kole. Jednou jste na hoře, jednou dole. Rozdíl je akorát v čase, hospodářský cyklus může totiž trvat roky.

Co jsou cyklické akcie?

Cyklické akcie jsou druhem akcií, které vykazují velký výnos v období ekonomické expanze a velký pokles v období ekonomické recese. Proto se jim říká cyklické. Jedná se o akcie automobilového průmyslu, aerolinek, průmyslu dlouhodobých spotřebních statků, stavebního průmyslu, hotelů nebo restaurací.

Investování do cyklických akcií vyžaduje dobré načasování. Pokud se akcie nakoupí na dně cyklu ještě před obdobím růstu, je možné vydělat spoustu peněz. Investoři ale mohou i o hodně peněz přijít, když akcie nakoupí ve špatnou chvíli.

Neutrální odvětví versus cyklická odvětví

Neutrální odvětví nejsou příliš ovlivněna hospodářským cyklem. Poptávka po produktech firem z neutrálních odvětví je relativně stabilní. Kurzy akcií těchto firem na hospodářský cyklus tedy moc nereagují.

Kurzy akcií cyklických odvětví se naopak pohybují s hospodářským cyklem. V období recese mají firmy z těchto odvětví malý odbyt, a tedy i nižší zisk a cenu svých akcií. Když se ale firmám začne dařit, ze ztrát k ziskům se dostanou velmi rychle.

Investování do cyklických akcií

Kdy se vyplatí cyklické akcie nakoupit? Expanze se předvídá těžko především proto, že mnoho cyklických akcií začíná růst už několik měsíců před tím, než se ekonomika dostane z recese.

Růst se může mezi jednotlivými sektory lišit. Nejdříve většinou rostou akcie firem produkujících petro chemikálie, cement a papír. Jakmile se zotavování ekonomiky stane jistější, pokračují v růstu technologické akcie. V expanzi rostou akcie společností vyrábějících spotřební statky, jako jsou automobily a oblečení.

Je potřeba si svou investici vhodně načasovat. Investiční guru Jim Slater studoval firmy cyklického odvětví za dobu 15 let. Došel k závěru, že když klesají úrokové sazby, stimuluje se růst ekonomiky a tedy i cena cyklických akcí. V dobách růstu úrokových sazeb se naopak cyklickým akciím daří špatně.

Slater ale zdůrazňuje, že první rok poklesu úrokových sazeb není k nákupu cyklických akcií vhodný. Doporučuje akcie nakoupit v posledním roce poklesu úrokových sazeb, kdy cyklické akcie překonají růstové akcie.

Před výběrem cyklických akcií má smysl zvážit, zda chceme investovat do velké společnosti, která nabízí jistotu, nebo do malé firmy, což je rizikovější, ale na druhou stranu nám to dává šanci vyšších zisků.

p/e

poměr tržní ceny akcie vůči čistému zisku; čím nižší je tato hodnota, tím je daná akcie relativně levnější

Investoři často hledají společnosti s nízkým P/E ratio. P/E ratio ale není při investování do cyklických akcií spolehlivým ukazatelem. Zisky z cyklických akcií mohou příliš fluktuovat a navíc nízký P/E ratio může poukazovat na rizikovou investici. Nízká hodnota tohoto ukazatele totiž značí konec růstového trendu, kdežto vysoký P/E ratio dno cyklu.

Závěr - cyklické akcie

Do cyklických akcií se nevyplatí investovat dlouhodobě. Pokud je ekonomický výhled ponurý, investoři by měli být připraveni cyklické akcie prodat dříve, než jejich cena spadne. Čekat by pak museli tak 5, 10 nebo dokonce 15 let, aby se trhy vrátily tam, kde před tím byly.

Zdroj: Investopedia.com