Opční obchodování pro začátečníky II.
|

Opční obchodování pro začátečníky II.

Opce mají řadu podobností s jiným finančním produktem, a to s pojištěním. Podobně jako pojištění auta chrání jeho majitele pro případ, že mu vůz někdo ukradne nebo nabourá, opce neboli právo v budoucnu koupit či prodat určité podkladové aktivum dává investorovi určitou jistotu pro případ, že cena akcie či komodita klesne nebo vzroste.

Opce Investování

Stejně jako u pojištění, platí se i za opce. Je na klientovi, jak drahé a jaký druh pojištění zvolí a kolik za něj chce zaplatit. Podobnosti opcí a pojištění vystihuje následující tabulka, která srovnává klíčové pojmy spojené s pojištěním a s opcemi.

Pojištění Opce
Cena pojištěné věci (dům, auto) Cena podkladového aktiva (akcie, komodita)
Spoluúčast Cena striku (cena, za kterou investor může aktivum prodat či koupit)
Čas platnosti pojistné smlouvy Expirační den
Stupeň nebezpečí Volatila
Pojistné Premium (hodnota opce)

U pojištění nemovitosti je dům či byt vlastně totéž, jako podkladové aktivum pro opční obchodování. Podkladovým aktivem mohou být např. akcie, indexy, komodity, indexové fondy (ETF). Stejně jako domy mají různou cenu, od které se odvíjí cena pojištění, tak i podkladová aktiva mají různé ceny.

Pokud chceme snížit cenu pojištění, zvolíme si vyšší spoluúčast pro pojistnou událost. U opcí si místo spoluúčasti můžeme zvolit cenu podkladového aktiva, za kterou ho chceme nakoupit neboli strike cenu.

Platí, že opce je dražší, když je cena akcie či jiného aktiva vyšší než strike cena. Říkáme, že v takovém případě je opce in-the-money.

Naopak opce je levnější, když aktuální cena podkladového aktiva je nižší než strike cena. Pak hovoříme o opci, která je out-the-money.

Když se aktuální cena podkladového aktiva rovná strike ceně, je opce tzv. at-the-money. Zmiňovaný příklad platí pro call opce. Pro put opce je situace opačná.

Opce jsou in-the-money když je cena akcie pod strikem a out-the-money, když strike je pod cenou akcie. Stejně jako u call opcí platí, že opční ceny jsou vyšší u in-the-money než u opcí out-the-money.

Každá pojistná smlouva je časově omezená (většinou na jeden rok a následně se prodlužuje). U opcí najdeme podobnost v době expirace. To je měsíc, který jsme si pro podkladové aktivum sami vybrali a kdy platnost opce (kontraktu) končí.

U opcí je důležitým pojmem volatilita. Zde najdeme podobnost u pojištění ve stupni rizika. Stejně jak je dražší pojištění např. pro domy v hustě obydlené oblasti (větší riziko vykradení, poškození), tak i opce jsou dražší v období vyšší volatility (větší nebezpeční pro obchodování-velké výkyvy a pohyby na trhu).

Jestliže nepovažujete pojištění za zbytečnou věc, kde je velký výběr možností co a jak si pojistit, tak si asi budete rozumět i s opcemi a jejich konzervativní složkou s důrazem na bezpečnost.