Managed futures: 7 důvodů pro aktivní správu kapitálu
|

Managed futures: 7 důvodů pro aktivní správu kapitálu

Řízená správa kapitálu profesionálními obchodníky na komoditních trzích (managed futures) s sebou přináší řadu výhod. Díky možnosti obchodníků vstupovat do krátkých i dlouhých pozic současně zde vznikají i další, méně známé benefity. Popularitu dokazuje i růst aktiv pod správou obchodníků managed futures, který za posledních 30 let vzrostl na sedmisetnásobek původní hodnoty.

Investování Managed futures
Managed futures fungují u komodit i měn

1. Diverzifikace převyšující tradiční třídy aktiv

Managed futures prokazují svoji výjimečnost v dobách růstu i poklesu finančních trhů, přičemž prokazují minimální korelaci ke klasickým třídám aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitostní trhy atd.).

2. Snížení celkové volatility portfolia

Obecně platné vztahy závislosti jednotlivých tříd aktiv jsou v krátkodobém a střednědobém horizontu konstantní. U managed futures neexistuje třída aktiv, která by na jejím výkonu byla závislá. Managed futures totiž vstupují do širokého spektra instrumentů s cílem dlouhodobější ziskovosti.

3. Zvýšení potenciálu ziskovosti portfolia

Díky možnosti otevírat krátké pozice se managed futures jeví i jako vhodný doplněk k tradičním třídám aktiv. Například v případě poklesu ceny akciových titulů obsažených v portfoliu umožňují zvyšovat potenciál růstu takového portfolia současnou spekulací profesionálních obchodníků CTA na jejich pokles.

4. Výnosy v období medvědích i býčích trhů

Dlouholetá historie dosažených výkonů obchodníků ukazuje růst v obdobích růstu i poklesu světových ekonomik, čímž poukazuje na nezávislost na obecném ekonomickém sentimentu.

5. Výnosy v období poklesu cen akcií

Jsou to zejména opční strategie zaměřené na short selling, které získaly této třídě pojmenování "aktiva pro období krize a časy nejistoty".

6. Široké spektrum dosažitelných instrumentů

Profesionální obchodníci mají k dispozici více než 150 likvidních instrumentů dostupných na trzích futures včetně dluhopisů, akciových indexů, futures na energie, měnové páry, kovy a zemědělské plodiny.

7. Průhlednost a důvěryhodnost

Profesionální obchodníci s licencí CTA jsou regulováni americkými asociacemi National Futures Association (NFA) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a pro udržení své licence jsou povinni podstupovat pravidelné audity, což znemožňuje zkreslování reportovaných výsledků.