Nejvíce vydělávám vlastní prací
|

Nejvíce vydělávám vlastní prací

Burza není zlatý důl. A lidí, kteří pohádkově zbohatli na burze, není mnoho. Měli kapitál a měli štěstí. Vtipně to lze parodovat větou: "Na začátku jsem měl jen skromný sen a milion dolarů k tomu...".

Investování Úspory

Kapitálový trh je pro laickou veřejnost opředen mnoha mýty. Jedním z nich je představa, že na burze bez skrupulí obchodují pouze nenasytní spekulanti. A těmito spekulativními obchody ožebračují "nás, obyčejné lidi".

Dalším mýtem je vidina burzy jako místa, kde lze bez práce rychle zbohatnout, úspěch je zaručen. Takové a podobné představy lákají další a další investory, nebo lépe řečeno hráče, s vidinou rychlého zbohatnutí. A kdo chce zbohatnout rychle, většinou dělá chyby.

Přitom většina domácností nemůže podstoupit vyšší riziko a musí k investování přistupovat se vší obezřetností. Každá domácnost totiž prochází jednotlivými fázemi ekonomického životního cyklu.

U mladé rodiny převažují obvykle potřeby nad zdroji. Čerstvě založená rodina řeší zejména bydlení, na které nemá dostatečný kapitál. Taková rodina se tedy nachází ve fázi, kdy hledá cizí zdroje, vypůjčuje si, aby mohla pořídit bydlení.

Ve fázi zralosti, kdy rodiče mají nejvyšší příjmy, hypotéka je splacená, naopak rodina vytváří přebytky, které musí odkládat stranou - investovat, aby se připravily rodiče na stáří – poslední fázi ekonomického životního cyklu, kdy budou příjmy z práce nulové.

Základním ekonomickým cílem domácností je tedy pokrytí běžných výdajů, pořízení bydlení a příprava dostatku prostředků na stáří. Vzhledem k tomu, že běžná domácnost se může spoléhat pouze na příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, nemůže podstoupit vyšší riziko. Pokud by totiž investice ztratila část své hodnoty, pak by ekonomické cíle rodiny zůstaly nesplněny. Domácnost nemá jak nahradit nebo doplnit chybějící majetek.

Samozřejmě úplně jinak se může chovat investor, který má všechny základní ekonomické cíle zajištěny. Takový investor může podstoupit vyšší riziko, protože dosažení základních cílů nebude v žádném případě ohroženo, ani kdyby došlo k významnému znehodnocení investice.

Většina domácností by si však měla uvědomovat hodnotu lidského kapitálu. Je to jediný majetek, který má většina domácností na začátku ekonomického životního cyklu k dispozici. Tento lidský kapitál má mnohem větší potenciál výnosnosti než finanční trhy.

Investice do lidského kapitálu ve formě vzdělání se velmi vyplatí. K samotnému investování by pak měla většina domácností přistupovat konzervativně, nepodstupovat vysoké riziko a neočekávat nepřiměřeně vysoké zhodnocení.

Ideálním řešením je investovat pravidelně na dlouhém investičním horizontu s cílem snížit tržní riziko. Riskovat si může dovolit jen skutečně bohatý člověk."My ostatní" musíme spoléhat na vlastní práci.