3 klíčové schopnosti úspěšných traderů
|

3 klíčové schopnosti úspěšných traderů

Obchodníci jsou jen lidé. Liší se osobnostně, způsobem obchodování i náhledem na trh. V čem tkví jejich tajemství úspěchu?

Investování
Úspěšní tradeři sledují trh komplexně

1. Myšlení v souvislostech

Tradeři sledují různá témata a různé informace. Ti úspěšní však dokáží z toho množství jednotlivostí poskládat komplexnější obrázek, na základě kterého zadávají své nákupní a prodejní příkazy.

Namísto impulzivních nákupů v době vrcholu nebo dna trhu, případně zajímavé technické analýzy, sledují o něco širší "šachovnici": jak se obchoduje na okolních a světových trzích, jak se krátkodobé strategie dají včlenit do těch dlouhodobých a podobně.

Tato schopnost syntézy informací a pochopení souvislostí celého trhu je tedy důležitá pro klíčové zhodnocení rizika ve vztahu k možnému zisku.

2. Řízení rizika

Také úspěšní tradeři zažívají ztráty, v některých případech i docela často. Ovšem vědí, jak "prohrávat".

Určí si předem úroveň ztráty, která je pro ně únosná, a dělají to tak, aby jejich největší zisky s přehledem pokryly tyto případné (nejvyšší) ztráty. Sledují své ztráty denně, týdně i měsíčně, takže mohou vysledovat svá horší období, srovnat je s trhem, a nastoupit do pozic znovu v době, kdy se trhu daří.

Ani ti nejlepší se tak v době poklesu trhu většinou nevyhnou ztrátám, ovšem tyto ztráty jsou daleko menší než průměr trhu.

3. Flexibilita

Úspěšní obchodníci dokáží "vsadit" hodně na to, čemu věří. Ale nikdy neztrácejí schopnost reagovat na změny nálady a situace na trhu. Jakmile se jejich očekávání nenaplní, svůj náhled jsou ochotni změnit.

Tato schopnost pomáhá traderům zachytit vybočení určitých aktiv z dlouhodobých pásem, případně odhalit, že končí nebo začíná určitý trend.

Skutečně vynikající tradeři pak průběžně nanečisto "procvičují" několik dalších možných scénářů, neupínají se k jedinému. To jim umožňuje tu nejrychlejší reakci v době, kdy se původně možná nejpravděpodobnější scénář nepotvrdí.

Zdroj: traderfeed.blogspot.com