US nemovitostní trh: Rozporuplný obrázek
|

US nemovitostní trh: Rozporuplný obrázek

Vývoj cenového indexu amerických rezidenčních a komerčních nemovitostí nabízí několik zajímavých skutečností. Je zde patrný časový posun mezi rezidenčními a komerčními nemovitostmi.

Nemovitosti
US nemovitosti - vývoj cen

Z dostupných dat je patrné, že ceny amerických nemovitostí pomalu rostou a dna již bylo pravděpodobně dosaženo. Ceny komerčních nemovitostí od svého vrcholu klesly až o 40 %.

Rozporuplný obrázek však ukazuje vývoj na rezidenčním trhu z pohledu prodejů (obrázek vpravo dole). V minulosti velmi úzká vazba mezi prodeji nových a stávajících nemovitostí se rozpadá.

Výkmit prodejů (modrá křivka) byl způsoben daňovým zvýhodněním, které končí. Poslední data o prodeji nových nemovitostí indikují další pokles. V únoru klesly oproti lednu o 2 % a jsou o cca 6 % níže, než bylo minimum v roce 2009.

Obamova administrativa připravuje nový plán na podporu trhu. V tomto případě již nepůjde o zvýhodnění hypoteční sazby, ale možná dokonce o snížení výše dluhu. Další možností je pozastavení splácení pro nezaměstnané.