V Evropě roste obliba tzv. multifondů
|

V Evropě roste obliba tzv. multifondů

Investoři v celé Evropě v čele s Velkou Británií zvyšují od roku 2007 své investice do tzv. "multifondů". Vyplývá to z průzkumu agentury Cerulli Associates, která se specializuje na výzkum trhu v oblasti finančních služeb. Investují do nich jak drobní investoři, tak velké finanční instituce.

Diverzifikace investic

Multifondy jsou fondy s obvykle volnou investiční strategií, které současně mohou investovat do více druhů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti, nebo i hedge fondy.

Diverzifikace portfolia

Portfolio manažer nemá svázány ruce v jednom druhu aktiv a může pozice přesouvat podle taktické úvahy mezi jednotlivými investičními kategoriemi.

V Evropě roste zájem o multifondy

Analytici agentury Cerulli Associates potvrzují, že zájem o multifondy v Evropě nebyl nikdy v historii vyšší. Podle britské asociace IMA se v největší ostrovní evropské zemi dokonce multifondy staly v roce 2009 dvě čtvrtletí vůbec nejprodávanější kategorií podílových fondů.

Na vlně obliby fondy s novou strategií plují zejména po dopadu finanční krize na trhy. Akcie totiž výrazně ztratily na hodnotě. Mnohé investory to přimělo pro své rizikově investované peníze hledat bezpečnější alternativu.

Jak by podle průzkumu měla vypadat? Především by měla méně kolísat, lépe diverzifikovat riziko a stabilněji vynášet.

Takovou variantu dnes investoři vidí ve vyvážené investici do různých druhů aktiv s pomocí nových multifondů. Multifondy totiž obvykle cílí kladný roční výnos a omezují do stanovené míry možnost jednorázového poklesu.