Většina Čechů počítá s tím, že přežijí s důchodem od státu
|

Většina Čechů počítá s tím, že přežijí s důchodem od státu

Více než polovina pracujících Čechů očekává, že se o ně v penzi postará stát. Vyplývá to z výsledků průzkumu AXA Retirement Scope.

Česká republika Spoření Důchody
Jak si Češi spoří na důchod?

Pouze 55 procent ekonomicky aktivních lidí v České republice se domnívá, že většina jejich příjmů po odchodu do důchodu bude ze státního systému důchodového pojištění. Mezi mladými lidmi do 34 let se toto očekávání objevuje dokonce pouze ve 43 procentech případů.

U 87 procent současných důchodců přitom pochází většina příjmů ze státního systému. Vyplývá to z výsledků průzkumu AXA Retirement Scope.

"Je patrný výrazný rozdíl mezi dnešními a budoucími důchodci. Zatímco nyní má stát téměř monopol na finanční zajištění lidí v důchodu, v budoucnu se bude stále více lidí spoléhat na jiné zdroje příjmů," uvedl Mojmír Boucník, viceprezident Asociace penzijních fondů ČR a finanční ředitel skupiny AXA pro ČR a SR. "Lidé si zřejmě uvědomují, že systém založený na průběžném financování je vzhledem k demografickému stárnutí populace jen těžko udržitelný. Proto se také na důchod začínají připravovat již v 35 letech," dodal Boucník.

Z jiného pohledu

Výsledky by se však daly interpretovat i opačně. Více než polovina ekonomicky aktivních Čechů stále očekává, že se o ně stát postará. A i u osob do věku 34 let je to stále 43 procent.

Tito lidé si neuvědomují neudržitelnost důchodového systému založeného na průběžném financování. Není toto naopak alarmující? Jistě, v současnosti je státní penze hlavním příjmem pro téměř devět důchodců z deseti. Proto je posun směrem k samostatnosti a hledání dalších zdrojů příjmů na stáří evidentní.

Pokračování článku najdete na serveru Českápozice.cz