Jste bohatá žena? Tak pozor, podle vědců vám hrozí rakovina více než chudým
|

Jste bohatá žena? Tak pozor, podle vědců vám hrozí rakovina více než chudým

Zdraví si ani za peníze nekoupíš, říká známé moudro. Něco na tom je, avšak pravdou zůstává, že bohatí mívají přístup k lepší lékařské péči, mohou vydat více - ať korupčně, či legálně - za nadstandardní zacházení a za léčbu ve špičkových zařízeních. Mohou též investovat více do prevence - do zdravého způsobu života. Tím vším mnohdy riziko závažného onemocnění snižují - alespoň v porovnání s chudšími. Avšak pozor, v podobném duchu lze moudro poněkud převrátit: za peníze si i nemoc koupíš. A hned jednu z nejvážnějších, rakovinu.

Bohatství
Kim Kardashian se průzkumu nezúčastnila. Ale mohla by

Jak totiž vyplývá z nové studie uveřejněné v žurnálu Archives of Dermatology, nejnáchylnější k onemocnění rakovinou kůže jsou bohatí. Lépe řečeno bohaté ženy. Riziko, že se u dívky či dámy oplývající penězi rozvine zákeřné nádorové onemocnění, je téměř šestkrát vyšší než u jinak srovnatelné ženy, jež ovšem takovým bohatstvím neoplývá.

Badatelé to zjistili studiem dat shromážděných za posledních dvacet let, která se týkala žen - Kaliforňanek - ve věku 15 až 39 let, jimž byl diagnostikován zhoubný melanom. Celkem šlo o více než 3 800 případů.

"Původně jsme se domnívali, že slunečnější oblasti se přirozeně budou vyznačovat i vyšším výskytem melanomu (...) oblast však překvapivě neurčovala pravděpodobnost onemocnění tolik jako socioekonomický status," říká k výzkumu Christina Clarkeová, badatelka z Institutu prevence rakoviny v Kalifornii.

A vysvětlení? Zámožnější dívky a ženy - ty s vyšším socioekonomickým statusem - si mohou dopřát více dovolených v prosluněných oblastech (třeba v plážových resortech) s poměrně velmi intenzivním UV zářením, navštěvují častěji solária či jednoduše tráví více času "jen tak venku", třeba na nákupech či při joggingu, nikoli v kanceláři nebo "u pásu".

Za snědostí se ženou i z toho důvodu, že musejí dostát svému vyššímu společenskému statusu, ať už proto, aby se ve vybrané společnosti - v níž se bledost stále příliš nenosí - necítily bledě, či aby nedělaly ostudu svému zámožnému choti (jenž by je pak snadno mohl vyměnit za "opálenější model" a jejich status tak povážlivě snížit).