Bude česká zemědělská půda zdražovat? Od května je k mání cizincům
|

Bude česká zemědělská půda zdražovat? Od května je k mání cizincům

Od prvního května si budou moci občané z jiných zemí EU volně kupovat českou zemědělskou půdu. Povede to k prudkému růstu její ceny? A hlavně – nevykoupí naši půdu cizinci? Názory odborníků se liší. Spíše se však přiklánějí k tomu, že nám rozsáhlejší výprodej půdy nehrozí.

Česká republika
Česká zemědělská půda - ilustrační foto

Česká půda do českých rukou! Motto připomínající obrozenecké doby vezme od prvního května oficiálně za své, ale naši buditelé se snad kvůli tomu v hrobě obracet nebudou. Ke zmíněnému datu padne jedno z omezení, které si vyjednala Česká republika v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Zemědělskou půdu v Česku si tak budou moci od letošního května volně kupovat občané jiných členských zemí EU.

Agrární komora chtěla tento termín prodloužit, nakonec ovšem neuspěla a řada odborníků zastává názor, že by nás tento krok neměl příliš bolet a hromadný výprodej půdy "cizákům" nejspíš nehrozí. Nikdo samozřejmě přesně neví, co se od května stane.

Odborníci zabývající se touto problematikou poukazují na to, že kdo skutečně chtěl, stejně dokázal tuto výjimku obejít a dávno si již v Česku zemědělskou půdu nakoupil přes firmy, které zde založil. Jiní prý zase využili služeb českého prostředníka.

Mají odborníci pravdu, nebo se v případě zájmu o českou zemědělskou půdu mýlí? Zvýšený zájem o zemědělskou či ornou půdu by totiž mohl přinést růst jejích cen. V Německu je podle dostupných informací cena zemědělské půdy čtyřikrát a v Rakousku dokonce takřka desetkrát vyšší než u nás. Možnost volně nakupovat zemědělskou půdu v ČR by tak teoreticky mohla přispět k postupnému odstraňování těchto rozdílů.

Na zemědělskou půdu nelíčí cizinci, ale developeři