Nepodléhejte předsudkům. Na trhu mohou vaše portfolio stát život
|

Nepodléhejte předsudkům. Na trhu mohou vaše portfolio stát život

Pokud budeme dostatečně sebekritičtí, dojdeme k nevyhnutelnému závěru, že ve většině případů reflektujeme realitu skrze předsudky. Za jeden život není možné podrobně prozkoumat skutečnou podstatu věcí, a tak jsme nuceni spokojit se se svým často chybným očekáváním. S absurdním sebevědomím každý den vynášíme soudy, hodnotíme a rozčilujeme se. Předsudky, jež lze popsat jako iracionální očekávání, hrají stěžejní roli při vymezení se vůči světu již od raného dětství a s tím, jak život přináší kvanta nových jevů, entit a situací, náš svět předsudků expanduje.

Psychologie Investování
Psychologie

Úskalí fenoménu předsudků tkví v tom, že na základě chybných očekávání můžeme udělat chybné rozhodnutí. Čím méně znalostí (a často i ochoty k poznání), tím více předsudků. Předsudkům se tedy nejlépe daří tam, kde bývá nejtěžší dojít k serióznímu poznání.

Jednou z takových oblastí jsou akciové trhy. Vím, že nic nevím, řekl už kdysi Descartes. K této fázi sebepoznání má ovšem většina z nás daleko. Kdyby tato slova řekl na první schůzce váš makléř, asi byste přes něj obchodovat nechtěli. Makléř je schopen vám své předsudky prodat za cenu pravdy, tedy velmi draho. A vy sháníte cokoli, co pravdu alespoň vzdáleně připomíná. Velké obchody se třpytivým pozlátkem, pod nímž se skrývá obyčejný kámen, mohou začít.

Jaké jsou čtyři nejtrestuhodnější předsudky, s nimiž investor vstupuje na trh a které jej mohou stát finanční skalp?

1. Historický růst znamená budoucí růst

Možná máte pocit, že je tento předsudek minulostí a nikdo jej nemůže brát vážně. Mýlíte se. Až budete na koberečku u makléře, buďte si jisti, že minulost vstane z mrtvých a spolehlivě zafunguje.

Na spáleniště, byť plné akcií za babku, se nikomu nechce. Lidé mají tendenci nakupovat akcie jako spotřební zboží. Drahé značky dobře ví, že stěžejní je kultura prodeje, dojem delikátnosti, exkluzivity, nepostradatelnosti a jisté nedosažitelnosti. Černé období brokerů nebylo BĚHEM, ale PO pádu trhů na dno. Vysvětlujte nad hromadným hrobem, že morová epidemie už skončila… Impulsem pro vstup na trh je v každém případě příznivá emoce. Ta povětšinou kulminuje tam, kde býčí trh přepíná na medvědí. Proč? Protože bohatství všude kolem je na maximu.

2. Když akcie oslabí, musí zase vzrůst

Zní to jako z pohádky "O chytrém investorovi", ale většina hráčů se tímto absurdním pravidlem stále řídí. Aniž by přihlédli k fundamentu, mají pocit, že jednou dosažená hodnota představuje jakési měřítko pro očekávaný výnos. Akcie se vrátí k okamžiku své největší slávy, tak zní úvaha na pozadí.

Proč akcie klesá? V zásadě mohou nastat dvě situace: Klesá neadekvátně, nebo naopak adekvátně. Překvapivé, že… Míru adekvátnosti se nikdy nedozvíme, spokojme se proto s jednoduchým pravidlem: Pokud padá celý trh, je pravděpodobnější, že pokles může být neadekvátní, a před námi tak vyvstává potenciální investiční příležitost.

Další dva předsudky najdete v pokračování článku na serveru iPOINT.cz