Půltucet klíčových čísel každého investora
|

Půltucet klíčových čísel každého investora

Úspěšní investoři by se při investování měli vyvarovat toho, aby se spoléhali pouze na instinkt, nebo dokonce jednali podle chování investorských mas. Za pomoci některých technických indikátorů lze poměrně snadno odhalit, jaký vývoj bude na akciovém trhu v blízké budoucnosti převládat. Obzvláště anticyklické indikátory představují velmi oblíbený nástroj profesionálních investorů.

Ekonomické a tržní indikátory VIX Investování
Investování má pravidla - ilustrační foto

1. Skutečná výnosnost

Je potřeba sledovat skutečně dosaženou průměrnou ziskovost jednotlivých fondů ve srovnání s výnosností publikovanou. Tyto údaje odhalí, kolik peněz investoři skutečně ve fondu vydělají (nebo prodělají) na základě načasování nákupu a prodeje.

Obecně platí, že má široká masa investorů tendenci načasovat svá rozhodnutí špatně a realizovat obchody v nevhodné tržní situaci.

2. Finanční toky

Pomocí týdenního sledování peněžních toků vložených a vybraných do nebo z jednotlivých finančních aktiv mohou investoři zjistit, které typy investic nejvíce vynášejí (a tudíž může hrozit přehřátí), stejně jako odhalí ty, jež jsou momentálně nejméně oblíbené.

Indikátor finančních toků je mnohem více anticyklický než ostatní jemu podobné ukazatele a signalizuje potenciální možnost obratu.

3. Indikátory sentimentu

Americká asociace individuálních investorů vydává každý týden průzkum sentimentu, který mezi investory zjišťuje, zda jsou "optimističtí", "pesimističtí" nebo "neutrální" ohledně vývoje na akciovém trhu v dalších 6 měsících. Obecně platí, že pokud jsou individuální investoři přehnaně optimističtí, nebo naopak pesimističtí, trh bude mít tendenci pohybovat se v opačném směru.

4.VIX

Chicago Board Options Exchange Volatility Index, neboli VIX, využívá ceny opcí k měření očekávané volatility indexu S&P 500 během 30 dní. Často je tento indikátor označován také jako "míra strachu", protože měří, jak vyplašení, nebo naopak sebejistí investoři v daném okamžiku jsou.

Profesionální portfoliomanažeři často používají VIX při zajištění proti výkyvům, protože se tento indikátor obvykle pohybuje v opačném směru než index.

5. Míra inflace

Investoři by měli vždy zahrnovat faktor inflace do svých očekávaných výnosů. Pokud investice vynese 5 % a spotřebitelské ceny vzrostou o 3 %, radujete se "pouze" z 2% reálného výnosu.

6. Úrokové sazby

Mezi mírou inflace a úrokovými sazbami existuje důležitý vzájemný vztah. Pokud centrální banka, která má za úkol cílovat inflaci, zpozoruje zvýšení ekonomické aktivity, pak je jen otázkou času, kdy se začne obávat inflace a začne vyvíjet tlak na krátkodobé úrokové sazby.

Zdroj: money.usnews.com