Dlouhodobý investor se dívá na grafy jinak
|

Dlouhodobý investor se dívá na grafy jinak

Nikdo nemůže vědět, co ho v blízké době čeká. Už vůbec nemáme šanci přesně odhadnout, čemu budeme čelit v delším horizontu. Zkusme se zadívat do historie. Z příkladu téměř třicetileté etapy kapitálových trhů lze vyčíst řadu věcí. Bohužel se však nedozvíme, co nás čeká v dalších desetiletích.

Investování
Graf výkonnosti trhu a vývoje úrokových sazeb 1983-2011

V grafu je zobrazeno období od roku 1983. Charakteristický pro něj byl setrvalý pokles úrokových sazeb, který lze odvodit z křivky ve spodní části grafu.

Největší výkonnost vykazují plně zajištěné pozice ve futures na dlouhodobé americké státní dluhopisy (nejvýše zakončená křivka). Prakticky po celou dobu vynášely více než akcie.

Spodní světle zelená a nejméně volatilní křivka představuje Bar Cap (dřívější Lehman) Aggregate, svou výkonností může konkurovat výše uvedeným investicím.

Zlato po celá léta za svými rivaly zaostávalo, v poslední době však pozorujeme postupný nárůst. V červnu 1983 měla na svědomí silná rally akcií, započatá již v srpnu předešlého roku, velkou vlnu nových emisí (IPO). Z valné většiny šlo o malé technologické firmy, kde si každý nováček dělal choutky, že obsadí přinejmenším 20 % trhu ve svém segmentu. Během týdne mimoburzovní trh (později zvaný OTC) zažil tak výrazný nárůst, že nabídka nestačila nějaký čas držet krok s poptávkou.

Mnoho investorů se nechalo nalákat na tučné výnosy a rozhodli se pro investice především do akcií v dlouhodobém horizontu. Jejich optimismus však později vyprchal. Rok 1987 byl rozčarováním.

Můžeme to srovnat s tím, když jsme pozváni na večerní plavbu lodí, je to skvělý zážitek, a tak nás po čase napadne, že bychom si vyjížďku mohli zopakovat. Naplánujeme a zarezervujeme si dlouho dopředu termín, a když večer v domluvený den přijedeme k molu, loď je kvůli vichřici potopená a plavba zrušena.

Často vyjadřujeme naději s odkazem na "dlouhý horizont". Historii shrneme a napasujeme na ni svá očekávání budoucnosti, zprůměrujeme výnosnost aktiv podle druhu, dnešní výkonnosti firmy nebo jen podle svých úvah a zkušeností. Jenomže možná právě v tom "našem dlouhém období" může být všechno jinak. Bohužel se to dozvíme až za dalších třicet let.

Zdroj: rp-pix.com