Pochopte fundamentální trendy a vydělejte na nich!
|

Pochopte fundamentální trendy a vydělejte na nich!

Fundamentální trendy jsou důležitými tahouny, které pomáhají formovat finanční trhy a spotřebitelské preference. Může jít jak o tendence v jednotlivých zemích, tak o trendy ovlivňující globální ekonomiku. Investoři, manažeři firem i vlády jednotlivých zemí by se měli snažit tyto trendy správně analyzovat, protože pomáhají v predikci budoucího vývoje.

Investování Spotřebitelé Trendy Fundamenty
Růst

Čím se zabývá fundamentální analýza?

Přehlédnutí fundamentálního trendu, nebo jeho špatná identifikace, mohou vést k volatilitě na trzích nebo ke zkreslení vypovídací schopnosti cen akcií a komodit. Zprvu je nejdůležitější umět rozlišit mezi mnoha faktory, které ovlivňují dění na trzích. Některé působí jen dočasně (války, cenové výkyvy v nákladech na zdroje, politická nestabilita), ale přesto mohou mít dramatické důsledky pro ceny akcií a likviditu na trzích.

Naproti tomu fundamentální trendy mají mnohem dlouhodobější charakter. Odrážejí celkový rozvoj ekonomiky, inovace, změny v dostupnosti vzácných surovin, technologiích, know-how nebo posun spotřebitelských preferencí. Jejich vliv na trhy je sice pozvolný, ale trvalejší.

Životní úroveň v Číně

Učebnicovým příkladem světového fundamentálního trendu této dekády je rostoucí životní úroveň v Číně a rapidní nárůst čínské spotřebitelské poptávky po zboží z vyspělých zemí. Číňané jsou stále více vystaveni vlivu "západní" reklamy a zvyšující se kupní síla jim umožňuje, že si mohou moderní "výstřelky" dovolit.

Dá se očekávat, že nastoupený trend bude nadále pokračovat, protože jakmile spotřebitelé díky lepšímu životnímu standardu změní své vzorce chování, není již cesty nazpět.

Vliv fundamentů na dění na trzích

V perfektně fungujícím ekonomickém systému by trhy měly být formovány POUZE na základě fundamentálních trendů, jelikož nezkresleně reflektují důležité aktuálně probíhající změny. Většina těchto trendů působí postupně, takže máme obvykle dost času, abychom se novým podmínkám přizpůsobili.

Teorie efektivních trhů tvrdí, že fundamentální trendy jsou veřejnosti známé, a proto jsou do aktuálních a budoucích cen již zakomponovány. Díky tomu by měly finanční trhy fungovat hladce a bez vzniku bublin, protože jsou vždy všechna aktiva správně oceněna.

Nicméně na skutečných trzích hrají důležitou roli i jiné faktory než fundamenty. Náhlé tlaky na ceny zdrojů a opětovné uvolnění cen mohou fundamentální efekty zesílit, nebo naopak utlumit.

Chcete vydělat? Sledujte demografické trendy

Ponaučení z ropy

Fundamentální trendy mohou být zkresleny státními zásahy. Růst americké poptávky po palivech na bázi ropy v posledních deseti letech klesá, jak se začínají prosazovat energeticky efektivnější vozidla a roste zájem o ekologicky šetrné technologie. Americký ropný průmysl je však nadále silně subvencován, což mu umožňuje udržovat uměle nízké ceny a dále expandovat.

Stimulace odvětví ovšem nemůže být dlouhodobě udržitelná bez neustálých injekcí miliard dolarů. Relativně nízké ceny ropy tak zatím spotřebitele i výrobce odrazují od investování do nových technologií, které by za normálních okolností pomohly ekonomice snížit závislost na ropě.

Vliv na nabídku i poptávku

I přes krátkodobé výkyvy se firmy, vlády i jednotliví investoři snaží fundamentální trendy bedlivě sledovat, protože výrazně a dlouhodobě ovlivňují stranu nabídky i poptávky. Pokud se například zlepšuje efektivnost výroby a distribuce produktů nebo služeb, zvyšují firmy nabídku. Redukce nákladů dovolí výrobcům nastavit nižší ceny, což vede k lepší konkurenceschopnosti.

Stranu poptávky naproti tomu mohou ovlivnit fundamentální změny spotřebitelských preferencí. Jako příklad lze uvést vzrůstající oblibu zdravé výživy a biopotravin. Potravinářský průmysl by nezačal s výrobou těchto produktů sám od sebe. Tlak na něj vyvíjeli samotní spotřebitelé pod vlivem informací z lékařských výzkumů.

Fundamentální trendy se nevyplatí ignorovat

Subjekty, které dokáží využít výhodu plynoucí ze změny důležitých tržních okolností, mohou předstihnout své konkurenty. Sledování aktuálních trendů pomůže společnosti nastavit správně strategii a investovat do moderních a perspektivních technologií.

Naproti tomu firmy, jež fundamenty opomíjejí, mohou po čase zjistit, že jsou na trhu jen jakýmisi "dinosaury", které všichni ostatní už dávno předstihli.

Zdroj: Investopedia