Funguje opravdu technická analýza?
|

Funguje opravdu technická analýza?

Technická analýza je investiční disciplínou, na kterou se názory značně rozcházejí. I přes mnohé nadšené zastánce, najdeme také velký počet zarytých odpůrců argumentujících, že využitelnost "techniky" je mizivá. V následujícím článku se pokusíme zbořit nejčastěji převládající mýty, které technickou analýzu obestírají.

Technická analýza Investování Fundamentální analýza
Burzovní graf - ilustrační foto

Na začátek si zkusme definovat, co vůbec pojem technická analýza znamená. Zabývá se především zkoumáním trhu jako takového, spíše než detailní analýzou subjektů na něm zastoupených. Zatímco fundamentální analýza se na úrovni jednotlivých společností zajímá o firemní finanční ukazatele, příznivci technické analýzy se primárně soustřeďují na působení nabídky a poptávky, které následně určuje cenu a objem obchodů.

Pochopte fundamentální trendy a vydělejte na nich

Mýtus č. 1: Historické ceny jsou nepoužitelné pro predikci budoucnosti

Největší kritici argumentují tím, že z historie nemůžeme věštit budoucnost. U technické analýzy jde ale především o využití psychologického investičního procesu sledování pozice. Při růstu zisků, nebo naopak při prohlubování ztrát mají vstupní (historické) ceny jasný dopad na budoucí investorovo chování. Rozhodování o uzavření pozice (nebo přikoupení dalších akcií) ve většině případů spočívá v porovnání aktuální a historické ceny.

Technici nedokážou dělat predikce v pravém slova smyslu, ale odhalují obvyklé reakce subjektů na trhu. Tyto opakující se vzorce chování pomáhají na základě tržních mechanismů, poptávky a nabídky, stanovit potenciální cenové bariéry. Podle nich se pak obchodník může snáz orientovat, protože napovídají, v jakém směru se kurz s největší pravděpodobností bude pohybovat.

Grafy neumožní predikovat denní pohyb akcie na pět let dopředu, ale pomůžou nám nastavit cílové ceny a stop loss limity.

Mýtus č. 2: Akademická obec technické analýze neholduje

V minulosti, kdy ještě neexistovaly špičkové systémy pro provádění technické analýzy, skutečně akademici technické analýze příliš nefandili. Odvolávali se na teorie efektivních trhů (všechny tržní informace jsou již v kurzu obsažené) a teorii "random walk" (hodnota kurzů je náhodná veličina), při jejichž platnosti technická analýza nemůže fungovat. Paradoxně by za takových okolností ale nefungovala ani jimi doporučovaná fundamentální analýza.

Nové průzkumy však nasvědčují tomu, že trhy efektivní nejsou a ani teorie "random walk" není správná. Akademická studie z roku 1996 došla k závěru, že existence trendů a kolapsů na skutečných trzích teorii "random walk" jednoznačně vyvrací, protože by byla statisticky nemožná. A stejné je to i s efektivitou trhu, události z roku 2008 nám bizarně dokazují, co si investoři myslí o informacích promítnutých do cen akcií.

V poslední době tak i ekonomičtí odborníci připouštějí, že technické obchodování přináší statisticky významné nadvýnosy.

Mýtus č. 3: Institucionální investoři nevyužívají technickou analýzu

Tvrzení, že technická analýza není využívaná ve velkých fondech a finančních institucích, protože se spoléhají pouze na analýzu fundamentů, je mylné. Téměř vždy mají významné instituce obchodující na světových burzách i oddělení "techniků".

Ačkoliv podílové fondy a indexové fondy (ETF) specializující se na technické obchodování přišly na scénu docela nedávno, někteří z uznávaných investorů a obchodníků dosáhli úspěchu právě díky využití specifických technických strategií. Mezi velká jména patří například Richard Dennis a Paul Tudor Jones. Nicméně i ikony hodnotového investování jako Graham a Dodd se ve své studii o fungování trhů zmiňovali o technických faktorech.

Buffettologie: Hodnotové investování jako cesta pro drobné investory

Existuje nespočet investičních strategií, které byly postaveny na úspěšnosti jejich hlavních představitelů včetně těch, v nichž byly využity technické postupy. Odpůrci technické analýzy by se měli zamyslet, jestli proti ní nebojují jen kvůli tomu, že jí zatím dobře neporozuměli.

Důležité je, si především uvědomit, že technická a fundamentální analýza nejsou protichůdné investiční strategie, ale vzájemně se doplňují.

Zdroj: stockpickr.com