Praha možná nebude mít územní plán
|

Praha možná nebude mít územní plán

Stavební kolaps? Praze hrozí, že se ocitne bez územního plánu. Dle stavebního zákona musí být územní plán hlavního města nahrazen novým 1. ledna 2016. Jenže hrozí, že do té doby nebude schválen.

Česká republika Realitní trh
Praha

Šestnáct tisíc připomínek dostal pražský magistrát ke konceptu nového územního plánu. A nikdo nemůže zaručit, že se neobjeví další. Dle stavebního zákona musí být současný územní plán nahrazen novým 1. ledna 2016. Dost času? Omyl! Pokud totiž neschválí návrh plánu dnešní zastupitelstvo, hrozí, že zastupitelům zvoleným ve volbách v roce 2014 se nebude zdát a práce nad jeho konečnou podobou se protáhnou přes rok 2016. Co by se dělo, kdyby taková situace skutečně nastala, není dnes zcela jasné.

Územní plán rozhodně není bezvýznamným cárem papíru. Jde o základní právní dokument, který stanovuje možnosti rozvoje území, a zároveň určuje podmínky, za kterých se tak může dít. Jednoduše řečeno stanovuje, zda vedle vašeho domu bude park, kancelářská budova nebo obytný mrakodrap s dvaceti patry.

Magistrátní rada se po komunálních volbách v roce 2006 zavázala v programovém prohlášení připravit do roku 2010 nový územní plán Prahy, který nahradí ten současný z roku 1999. Ujišťování, co všechno Praze přinese, byla velkolepá. Plán má ochránit městské panorama regulací výškových staveb, omezit rozrůstání města do volné krajiny, podpořit kolejovou hromadnou dopravu.

Od developerů plán vyžaduje, aby dodržovali určité procento zeleně. Zjednodušit se má revitalizace brownfieldů. Plán mimo jiné reguluje zástavbu velkých rozvojových celků.

Bývalý radní Martin Langmajer (ODS), který měl na magistrátu územní plánování na starosti, hýřil ohledně nového územního plánu optimismem. Jenže dnes je jasné, že naprosto nereálným. Koncem roku 2009 v rozhovoru pro Deník konstatoval: "Celý proces by měl trvat ještě rok až dva, kdy bude vytvořen návrh plánu i se zohledněnými připomínkami. Nový územní plán by pak měl vstoupit v platnost v roce 2012." Nestalo se. Řízení bylo komplikovanější, než se radním v roce 2006 zdálo. Langmajer bez udání důvodu začátkem loňského září na funkci rezignoval.

Ještě není konec

Příprava nového územního plánu Prahy je stále v běhu. "Retrospektivně vidím hlavní problémy v tom, že předchozí politická reprezentace podcenila komplexnost tvorby nového územního plánu. Poté se snažila urychlit proces politickými nařízeními a rozhodnutími, ty ale narazily na legislativní princip a proces se o to více zkomplikoval," tvrdí Milan Urban (TOP 09), pražský zastupitel a místopředseda výboru pro územní rozvoj města. Územní plán nikdy nebude vyhovovat všem a konflikty při jeho přípravě jsou prakticky nevyhnutelné. "Po obsahové stránce je velmi obtížné sladit mnohdy protichůdné zájmy jednotlivých subjektů, omezit tlak na suburbanizaci ve vnějším pásmu města a zachovat dostatek přírodního prostředí, zeleně a rekreace," říká Kateřina Szentesiová, vedoucí odboru urbanistické koncepce útvaru rozvoje Prahy, který plán zpracovává.

Harmonogram přípravy nového územního plánu, jehož končenou podobu musí schválit zastupitelstvo, stanoven není. "Jde o složitou záležitost, a pracujeme proto pouze s hrubým odhadem," říká Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu pražského magistrátu. K dřívějším prohlášením, že bude plán platit již od příštího roku, poznamenává: "Nikdy jsem nesdílela optimismus politiků."

Plán se připravuje ve třech etapách - zadání, koncept a návrh. Bylo schváleno zadání a vznikl koncept, ke kterému přišlo 16 tisíc připomínek. "Nyní vedeme dohadovací řízení s jednotlivými městskými částmi a dotčenými orgány," upřesňuje Cvetlerová, která věří, že další koncept nového územního plánu předloží zastupitelstvu po prázdninách.

Další připomínky?

Jak rychle bude proces následně postupovat, záleží na zastupitelích. Teoreticky je možné, že se při jeho projednávání objeví další tisíce připomínek. A budou následovat další dohadovací řízení. "Budu se snažit, aby návrh nového plánu schválilo ještě současné zastupitelstvo," dodává Cvetlerová.

Pokračování článku najdete na serveru Finmag.cz