Komoditní akcie: Varování pro investory
|

Komoditní akcie: Varování pro investory

Co sledujete jako první, když investujete do komoditních akcií, především firem těžících zejména drahé kovy? Zapomeňte na cenu kovů. Podle nedávné analýzy společnosti Ernst & Young byste na prvních dvou místech měli vzít v úvahu faktory, které z finančních výkazů ani prezentací firem moc nepoznáte. Lépe řečeno poznáte, ale až za několik let, až se budete divit, že firmy nedosahují zisků, které jste očekávali.

Komodity Světové akcie Investování
Zlaté zuby

Na prvním místě se umístilo riziko nacionalistického přístupu ke komoditám. Jde o rostoucí možnost znárodnění, ať už jakoukoli formou. Tento přístup může být ještě umocněn v případě růstu cen komodit. V takovém případě vyletí zisky firem vzhůru, a zejména v rozvojových zemích vyletí vzhůru tlak na to, aby "vysoké zisky neskončily u zahraničních akcionářů, ale v rukou lidu".

Může se to dít třeba formou výrazného navýšení licenčních poplatků za povolení k těžbě nebo nárůstu daní. Význam tohoto rizika podle E&Y v posledních 2 letech výrazně vzrostl. Mimo již zmíněné rozvojové země (naposledy Ekvádor a Peru) se k trendu přidávají i další země – významná změna proběhla na jaře v JAR, další změna se chystá v Austrálii a podobně.

V posledním roce až roce a půl oznámilo podobné úmysly minimálně 25 zemí. Když to však přeženou, může se změna stát kontraproduktivní a země budou inkasovat méně než dosud.

Na druhém místě se umístilo riziko nedostatku dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců. I když se firmy ve finančních výkazech pochlubí několika zkušenými lidmi, neznamená to, že jich mají pro provoz firmy dostatek.

Na dalších místech se umístily následující faktory:

  • Infrastruktura – vytěženou surovinu je potřeba nějak dopravit k zákazníkům

  • Udržování reputace - bezpečnost práce, vztah k životnímu prostředí

  • Realizace kapitálově náročných projektů, správný odhad výše nutných investic

  • Volatilita kurzů a cen komodit – rozhodnutí zda a jak se zajišťovat proti těmto rizikům bude nabývat na důležitosti; může odlišit vítěze a poražené

  • Správný výběr projektů, do kterých se vyplatí investovat – firmy nemají dostatek kapitálu, a tak musejí velmi pečlivě volit, do kterého projektu se pustí, a do kterého nikoli

  • Řízení nákladů – zde je myšleno řízení každodenních provozních nákladů

  • Riziko přerušení těžby – jak je firma zajištěna; výpadek tržeb by mohl mít pro firmu fatální následky

  • Riziko korupce a zpronevěry - zvýšené zasahování státu hrozí zvýšením korupce

Pokud tedy vybíráte akcie pro investice, nezapomeňte vzít výše uvedené v úvahu.

Vývoj cen komodit sledujte zde