Rady pro investory, které nestárnou
|

Rady pro investory, které nestárnou

Všichni investoři by se měli poučit z jednoho starého novinového příspěvku "Use Your Edge", jehož autorem je Peter Lynch, manažer fondu Fidelity Magellan. Lynchovy rady jsou totiž věčné.

Investice Světové akcie Investování
Peter Lynch

Investujte jen do toho, co dobře znáte

Podobný názor zastává mimochodem i Warren Buffett. O čem víte nejvíce? V čem máte praxi nebo je to vaším koníčkem? Celá generace Američanů vyrostla na dětské výživě. Pokud by investovali do toho, co jim kázaly dětské chutě, měli by z počáteční investice 10 dolarů do akcií Gerber 1 milion dolarů.

Poražené vyprovoďte a vítězům nechte volné pole působnosti

Častou chybou je, že "vytrhneme květiny, zatímco zaléváme plevel". Pokud jste však takový šťastlivec, že máte v portfoliu "zlaté vejce", nehraje roli, že se vedle něho najde sem tam i nějaký ten pukavec.

Dejme tomu, že máte portfolio z šesti akcií. Dvě z nich jsou průměrné a jedna je skutečný lúzr. Mimoto je mezi nimi ale také akcie s hvězdným výkonem. Akcie, která investování dává smysl. Není každý den posvícení, avšak když najdete jednu dobrou růstovou společnost a vlastníte ji dost dlouho na to, aby se vám "stačila odměnit", zisky nakonec více než vykompenzují podprůměrné výsledky ostatních.

K růstovým akciím

Existují dva způsoby, jak se investoři mohou připravit o velké výnosy, jež jim mohou nabídnout dobré růstové firmy. Jedním z nich je čekat s nákupem akcie až na chvíli, kdy bude levná.

Walmart za celé období svého 27letého vzestupu z 1,6 centu (očištěno o efekt štěpení akcií) na 23 USD nikdy nepůsobil jako podhodnocená akcie ve srovnání s trhem. Jeho P/E málokdy pokleslo pod 20, nicméně jeho zisk rostl o 25 až 30 % ročně. P/E 20 není příliš vysoká valuace pro akcii, jejíž zisk roste 25% ročním tempem. Jakákoli firma, která dokáže udržet tempo růstu 20 až 25 % ročně po dobu 20 let, odmění akcionáře masivním výnosem, i kdyby se trh po dvou dekádách nikam nepohnul.

3x3 pohledy: Trhy, investice a poučení z krizového vývoje očima ekonomů, bankéřů a makléřů
Globální krize trvá již pět let. A přinejmenším na počátku šestého roku ji bude nadále pohánět Evropa. Od té se čeká nervy drásající bahnění se okořeněné občasným dramatem. Znamená to, že nás čeká další dno? Jak v této situaci investovat? A jak moc se pravidla tržní hry vlivem krize (natrvalo) změnila? Právě na to se Investiční web zeptal předních evropských expertů v Londýně, Budapešti, Vídni i Praze. Ti se shodli na jednom - hlavní je teď neztrácet nervy.

Další relativně častou chybou je to, že podceníte, že dobrá růstová společnost může udržet nastoupené tempo růstu dlouhodobě. V 70. letech Lynche zaujaly akcie McDonald's. Všichni kolegové svorně tvrdili, že už jsou dva zlaté obloučky na každém rohu, takže má McDonald's nejlepší léta za sebou.

Kdy se stáhnout z trhu?

Jedinkrát, kdy měl Lynch velkou expozici v dluhopisech, byl rok 1982. Inflace dosahovala dvojciferných hodnot a dlouhodobé americké státní dluhopisy vynášely 13 až 14 %. Nenakupoval je z defenzivních důvodů, ale vzhledem k tomu, že 13- až 14% výnos převyšoval historický výnos 10 až 11 % u akcií.

Na základě toho si zkonstruoval vlastní pravidlo, jehož se i v budoucnosti držel: Když výnosy dlouhodobých amerických státních dluhopisů přesáhnou dividendový výnos akcií z S&P 500 o 6 procentních bodů a více, akcie prodejte a nakupte bondy.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobé (20leté) americké státní dluhopisy v současnosti vynášejí kolem 2,5 % a S&P zhruba 1,9 %, Lynch by doporučoval zůstat v akciích.

Když chcete investovat 1 milion USD...

  • Existuje racionální důvod, proč chcete koupit právě tuto akcii?

  • Pozornost věnujte faktům, ne predikcím!

  • Hledejte poměr rizika k výnosu 3:1 nebo lepší (ať víte, kolik můžete přinejhorším ztratit).

  • Buďte trpěliví!

  • Vstupte na trh včas!

  • Nekupujte akcie s nízkými valuacemi jen proto, že jsou levné, ale protože se jejich fundamenty zlepšují.

Krize přepsala učebnice investování: 4 změny pravidel hry
Alokace aktiv je základem každého investičního plánu, ať jde o jednotlivce, nebo instituci. Lidé věří, že když se při investování budou držet tradičních pravidel, v dlouhodobém horizontu skončí alespoň s průměrným výnosem. Většina z investičních pouček už ale v dnešním neobvyklém finančním prostředí dávno zastarala. Nabízíme příklady pravidel, která už v aktuálních extrémních podmínkách přestala platit, a pokud se jich budete držet, mohou nadělat více škody než užitku.

Zdroj: Marketfolly