Vyzkoušejte si, jak byste uřídíli firmu (poslední možnost se přihlásit)
|

Vyzkoušejte si, jak byste uřídíli firmu (poslední možnost se přihlásit)

Vyzkoušejte si roli manažera v největší manažerské soutěži na světě. Přijměte výzvu a zúčastněte se GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE!

 • Největší mezinárodní manažerská týmová soutěž na světě pro studenty a manažery.

 • Počítačová simulace strategického řízení firmy na základě rozhodnutí soutěžních týmů.

 • Soutěží se v 3– až 5členných týmech, které mohou být studentské, zaměstnanecké či kombinované.

 • Každému týmu je přidělena jedna modelová virtuální společnost a nezbytné údaje charakterizující její finanční a ekonomický status na trhu. Počítačový software vyhodnocuje důsledky vypracovaných stanovisek (řešení) týmů a stanoví konečnou bilanci (zisk - ztráty) přidělené společnosti.

Proč se zúčastnit?

 • Příležitost ověřit si teoretické znalosti ze školy v praxi a získat potřebné zkušenosti v klíčových oblastech řízení virtuální firmy.

 • Možnost porovnat se s konkurencí ostatních týmů z řad studentů vysokých škol a manažerů.

 • Studentské týmy spolupracují v rámci svých rozhodnutí s přidělenými firemními patrony, a mají tak možnost seznámit se s řízením firmy, pod jejichž jsou patronátem.

 • Řada účastníků v minulosti obdržela po ukončení soutěže od firemních patronů nabídku zaměstnání jako přímé pokračování vzájemné spolupráce.

Termín a způsob registrace

 • Do 23. října 2012 se můžete zaregistrovat na webových stránkách soutěže.

Podmínky účasti

 • Sestavit si tým a určit koordinátora

 • Vyplnit životopis a motivační dopis

Registrace probíhá do 23. 10. 2012 na www.vsfs.cz/gmccz.