Zotavuje se americký trh práce?
|

Zotavuje se americký trh práce?

Graf na jedné straně znázorňuje, kolik měsíčně přibylo (respektive ubylo) v USA pracovních míst mimo zemědělský sektor (v modré barvě), a na straně druhé 4týdenní klouzavý průměr podaných nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (v červené barvě – zobrazeno převráceně). Za posledních 35 let pokaždé, když 4týdenní klouzavý průměr žádostí o podporu poklesl pod 375 tisíc, směřoval ukazatel tvorby pracovních míst nad hodnotu 250 tisíc. Přepočteno na podíl americké populace tento vývoj odpovídá míře nezaměstnanosti pod 8 %.

Americká ekonomika Nezaměstnanost Pracovní trh
Tvorba pracovních míst v USA vs. nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

Americká nezaměstnanost 8,3 %! Příběh amerického oživení nabírá na…
Celková míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v lednu překvapivě klesla na…

Zdroj: Fed