Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing
|

Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing

V dnešním článku se začneme podrobněji zabývat strategií put writing, kterou sám obchoduji. V podstatě je možné tuto strategii obchodovat dvojím způsobem – buď vydělat na prodané opci a nemít zájem o akcie, nebo vydělat na prodané opci a nakoupit akcie za nižší cenu.

Obchodování Trading Opce Investování

1. Vydělat na prodané opci a nemít zájem o akcie

Prodávající put opce se zavazuje, že v případě poklesu ceny akcie pod prodanou strike cenu nakoupí od vlastníka opce odpovídající počet akcií. Za tento závazek dostává zaplaceno ve formě ceny opce.

Pokud prodáváme put opce na akcie, které vlastnit nechceme, je nutné mít stanovený stop-loss, na kterém budeme kupovat opci zpět. Nikdy nechceme, aby se cena akcie dostala pod prodanou strike cenu. Snažíme se těžit z rozpadu časového prémia s cílem koupit opci zpět za cenu nižší, což je náš zisk.

Vyděláme v případě, že:

A. cena akcie bude do konce expirace růst;

B. cena akcie bude do konce expirace stagnovat;

C. cena akcie mírně klesne, ale do konce expirace neprojde prodanou strike cenu.

Cílem je tedy zisk z prodané opce. Realizujeme zisk nebo ztrátu. Nechceme vlastnit akcie.

2. Nakoupit akcie za nižší cenu

Prodej put opce můžeme použít i v případě, kdy chceme nakoupit akcie za nižší cenu. Pokud máme zájem o určitou akcii, ale její cena se nám zdá příliš vysoká, není nic jednoduššího než prodat put opci, která je pod současnou cenou akcie. Důvodem prodeje je fakt, že máme povinnost nakoupit akcie od vlastníka opce, pokud ji uplatní. Což v tomto případě chceme. Mohou nastat tyto případy:

A. Cena akcie neklesne na prodanou strike cenu – akcie sice nedostaneme, ale máme zisk z prodané put opce.

B. Cena akcie klesne na prodanou strike cenu – my máme povinnost nakoupit akcie, což jsme chtěli, a zároveň nám zůstává prémium za prodanou put opci. O toto prémium se nám ještě sníží nákupní cena akcie.

Jedná se o velmi dobrou strategii v případě, že chceme vlastnit akcie. Dostáváme v podstatě zaplaceno za to, že čekáme, než akcie klesne na námi požadovanou cenu.

Mé doporučení: V případě, že budete prodávat put opce, vždy pamatujte na to, že se jedná o strategii s velkým rizikem v případě, že akcie nechcete vlastnit za nižší cenu. Proto vždy v takovém případě stanovujte stop-loss a na něm prodanou opci kupujte zpět se ztrátou.