Příští černá labuť pro světovou ekonomiku označena!
|

Příští černá labuť pro světovou ekonomiku označena!

Richard Falkenrath, přispěvatel agentury Bloomberg, začal tento týden pro její televizní kanál připravovat cyklus o možných nebezpečích s malou pravděpodobností, ale s případným velkým dopadem na světovou ekonomiku (tail risks - podle konců křivky normálního rozdělení pravděpodobnosti). Na úvod označil jako možnou příští labuť světovou epidemii chřipky.

Chřipka Prasečí chřipka Černé labutě Světová ekonomika

Podle Falkenratha by epidemie, která by se rozsahem přiblížila epidemii španělské chřipky z roku 1918, mohla zabít 1 až 2 % světové populace. O ekonomických dopadech podobné katastrofy není potřeba spekulovat.

Pamatujte na to, že farmaceutické koncerny umějí živit paniku spojenou se šířením nemocí, ovšem, jak tvrdí Falkenrath, k epidemiím chřipky dochází poměrně pravidelně, zůstává jen otázkou, kdy přijde některá, která svým rozsahem rozvíří nejen portfolia světových investorů do farmacie, ale i titulní stránky novin.

Ekonomika: Černé labutě všude kolem nás
O tom, že současný vývoj je de facto globální finanční válkou, jsem psal…

Zdroj: Bloomberg