Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing – příklad prodeje put opce s cílem koupit akcie
|

Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing – příklad prodeje put opce s cílem koupit akcie

Dnes navážeme praktickým příkladem na využití strategie put writing s cílem koupit akcie za levnější cenu.

Obchodování Trading Opce Investování

Pracujme s akciemi Coca-Cola, datem 25. února a cenou akcií 68 USD. My bychom rádi koupili tyto akcie, ale za nižší cenu 65 USD. Proto budeme prodávat put opci se strike cenou 65 a expirací MAR12, do které chybí 35 dní. Cena opce je 0,60 USD. Naše akce tedy bude:

sell put: KO – MAR12 – 65 … $0.60

Prodejem jednoho kontraktu opce se zavazujeme, že v případě poklesu ceny akcie na 65 USD nakoupíme 100 kusů akcií. Za tento závazek obdržíme 60 USD ve formě prémia. Mohou nastat tyto dva případy:

1. Akcie neklesne do konce expirace na 65 USD a nám zůstává 60 USD, tudíž máme zisk a následující měsíc můžeme opět prodat novou put opci.

2. Akcie klesne pod 65 USD a my musíme nakoupit 100 kusů akcií, což jsme chtěli. Naše výsledná cena však bude nižší, protože odečítáme cenu obdrženého prémia. Výsledná nákupní cena by pro nás byla 64,4 USD (65 – 0,6).

Pokud využíváme tuto strategii, stop-loss není potřeba stanovit, protože chceme nakoupit akcie. Osobně tuto strategii používám v případě, kdy trhy prudce klesají. Důvodem je to, že se při poklesu cen akcií zvýší implicitní volatilita, a tím i pádem ceny opčních prémií. Pokud trh krvácí a akcie, které mne zajímají, klesly již více než o 10 %, prodávám put opce na tyto akcie s cílem je koupit ještě tak o 10 % níže, než je současná cena. Pokud jsou mi akcie přiřazeny, tak je držím do zvoleného profit targetu. Tato strategie je součástí mého dlouhodobého portfolia.

Mé doporučení: Při výběru správné akcie sledujte jak technickou, tak fundamentální analýzu. Akcie by měla být finančně i technicky zdravá. Výplata dividend je bonusem navíc.

Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing
V dnešním článku se začneme podrobněji zabývat strategií put writing, kterou sám obchoduji. V podstatě je možné tuto strategii obchodovat dvojím způsobem – buď vydělat na prodané opci a nemít zájem o akcie, nebo vydělat na prodané opci a nakoupit akcie za nižší cenu.