Nebojte se opcí – 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing
|

Nebojte se opcí – 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing

Abychom posunuli pravděpodobnost zisku na svou stranu, je nutné dodržovat určité zásady pro výběr správných akcií a opcí pro strategii Put Writing. Tyto zásady se vztahují na případy, kdy se snažíme vydělat na rozdílu cen prodané opce. Chceme prodat put opci za určitou cenu a koupit ji zpět za menší.

Obchodování Trading Opce Investování

1. Vhodné akcie pro strategii put writing

Akcie by měla mít větší cenu.

  • Čím větší cena akcie, tím větší ceny opcí.

Akcie by se měla pohybovat v uptrendu.

  • Nechceme chytat "padající nůž", raději volíme akcie, které rostou.

Vyhnout se akciím ze sektoru farmaceutického, finančního, biotechnologického apod.

  • Společnosti z tohoto sektoru mají tendenci vytvářet velké gapy.

Společnost by neměla vyhlašovat výsledky hospodaření v době otevření strategie.

  • Akcie často citlivě reagují na vyhlášení výsledků hospodaření. Po vyhlášení může dojít k několikaprocentnímu pohybu, čehož se chceme vyvarovat.

Akcie by měla být fundamentálně zdravá.

  • Z pohledu fundamentálního nevyhledáváme společnosti, které jsou ztrátové.

2. Vhodné opce pro strategii put writing

Strike cena opce by měla být minimálně 10 % vzdálená od aktuální ceny akcie.

  • Chceme vyšší pravděpodobnost profitu, tudíž se snažíme vybírat opce, které jsou více vzdálené od současné ceny akcie.

Doba do konce expirace by měla být 30 až 60 dní.

  • Chceme co nejvíce těžit z časového rozpadu ceny opce. Tato doba je ideální.

Opce by měla být více likvidní.

  • U více likvidních opcí je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou menší než u méně likvidních opcí.

Cena opce by měla být nadhodnocená.

  • V době otevření může dojít k poklesu implicitní volatility, což by pro nás bylo dobré, protože by se cena opce rychleji rozpadla.

Cena by měla být vyšší než 0,5 USD.

  • Opci chceme prodat za co nejvyšší cenu. 0,5 USD je minimum, pod tuto cenu nikdy neobchoduji.

Mé doporučení: Každá strategie má svá pravidla. Pokud se rozhodnete pro strategii Put Writing, je dodržování zmíněných zásad zásadní. Posune pravděpodobnost zisku na vaši stranu mnohem více než nedbalé střílení do tmy.