Pozor na nepoctivé poradce na českém trhu s cennými papíry
|

Pozor na nepoctivé poradce na českém trhu s cennými papíry

V poslední době zaregistrovali členové České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) dramatický nárůst bezpředmětných stížností. Jde o výsledek nekalých praktik některých "poradců", zejména společnosti KLV Consulting s.r.o., kteří se snaží vydělávat na důvěřivosti klientů tím, že od nich vybírají poplatky za zpracování neopodstatněných stížností. ČAOCP chce klienty varovat před aktivitami lidí, kteří se v nich snaží vyvolat dojem, že hájí jejich zájmy a snaží se je přimět, aby se od nich nechali za provize zastupovat. Klienti obchodníků s cennými papíry mohli a mohou využít standardní reklamační proces, aniž by museli komukoli platit provizi či poplatek za jeho zprostředkování.

Akcie ČR
Pražská burza - Rybná ulice

Český kapitálový trh začíná být zaplavován stížnostmi, které jsou účelově vyvolány jako forma nátlaku na obchodníky s cennými papíry, přičemž o ochranu zájmů klientů „poradcům“, kteří je iniciují, zjevně vůbec nejde. Snaha o kontaktování členů ČAOCP těmito poradci a "návrhy", s nimiž přicházejí, se dají nazvat jedině jako racketeering – snaha získat výpalné.

V drtivé většině postrádají stížnosti zasílané členům ČAOCP obsahovou oprávněnost. Nelze jim tedy vyhovět a jsou nutně odmítány jak ze strany jednotlivých obchodníků s cennými papíry, tak ze strany příslušných orgánů. Jediným výsledkem takových stížností je to, že klient zaplatí poradci, aniž by získal jakoukoli reálnou protihodnotu. Klient si v takových případech kupuje jen falešnou naději.

Podle posledních informací KLV Consulting dokonce aktivně kontaktuje stávající klienty obchodníků s cennými papíry a snaží se je k podávání stížnosti přimět. Tyto metody jsou svou podstatou podobné churningu (nadměrnému, nucenému obchodování), které na český trh přinesli právě lidé, kteří dnes tvrdí, že budou hájit zájmy klientů a "tlačí" je do podávání stížností.

"ČAOCP naléhavě vyzývá investorskou veřejnost, aby se klienti při výběru poradce pečlivě zajímali o jeho podnikatelskou historii, kvalifikaci, reálné výsledky a o to, zda případně vybírání poplatků za neúčelné stížnosti nemůže být motivací jeho činnosti," říká Martin Kozumplík, prezident ČAOCP. "Pokud mají klienti pochybnost o postupu obchodníka s cennými papíry, mohou podat reklamaci podle reklamačního řádu příslušného obchodníka, obrátit se na Českou národní banku, případně uplatnit svá práva u soudu."

ČAOCP dále varuje klienty, že činnost a vyjádření některých "poradců", zejména ze společnosti KLV Consulting, mohou vyvolávat zcela mylné představy, například že za každou ztrátu utrpěnou při obchodování na kapitálovém trhu odpovídá obchodník s cennými papíry. Taková představa může klienty ve výsledku vážně poškodit, protože je může navádět k lehkovážnému nakládání s penězi.

"Fungování kapitálového trhu je založeno na předpokladu, že investor nese za svá rozhodnutí odpovědnost sám. Pokud vyvoláme dojem, že investor může chtít ztrátu za svá rozhodnutí uplatnit na brokerovi, mohlo by to mít pro český kapitálový trh likvidační důsledek," říká Martin Kozumplík.

Nejběžnější triky finančních poradců
Mezi finančními poradci jsou bohužel tací, kteří myslí jen na svoji peněženku a které vůbec nezajímá klientův prospěch. Jak poznat podvodníka a na co si dát největší pozor? Přinášíme pět nejčastějších triků "finančních poradců".

Zdroj: ČAOCP