Sociální schopnosti aneb jak se z boháčů stávají ubožáci
|

Sociální schopnosti aneb jak se z boháčů stávají ubožáci

Kdo by si nepřál být bohatý, nedělat si starosti s penězi, mít možnost si koupit cokoli a řídit se při utrácení řídit jen a jen svými touhami. Bohatí si to mohou dovolit. Něco si ale za peníze koupit nemohou, třeba schopnost empatie.

Psychologie
Jak zbohatnout

Ze studie profesorů kalifornské univerzity vzešel poznatek, že čím jste bohatší, tím hůře jste schopni vnímat lidské emoce. Tři různé experimenty prokázaly, že jednotlivci s vyšším vzděláním, bohatstvím a sociálním statusem byli mnohem méně zdatní v odezíraní emocí z tváří ostatních lidí.

Podle vědců nezáleželo na pohlaví nebo národnosti. U jednotlivců z nižších příjmových skupin bylo zřejmé, že lépe vnímají potřeby ostatních a dokážou na ně lépe reagovat.

Znamená tučnější konto chudší společenský život?

Jako veličina se empatie měří těžko, proto bylo zapotřebí využít tří rozlišných experimentů. V prvním experimentu bylo osloveno 200 univerzitních zaměstnanců (od administrativních pracovníků po manažery), aby se podívali na fotografie tváří a identifikovali vyjádřené emoce. Nejvýše postavení dopadli nejhůře.

V dalším pokusu požádali autoři studie 106 studentů, aby se zúčastnili fiktivních pracovních pohovorů, v nichž hodnotili nejen své vlastní emoce, ale rovněž emoce svých protějšků. Studenti vyšších socioekonomických skupin byli opět mnohem horší ve čtení výrazu svých partnerů.

Kvůli čemu přicházíme o peníze? Často za to může naše osobnost
Behaviorální finance získávají poslední dobou na významu. Možná k tomu svým…

Třetí část studie přinesla neméně zajímavý výsledek. Vědci poprosili polovinu z 81 studentů, aby přemýšlela o někom neobyčejně bohatém, třeba o Billu Gatesovi. Druhá polovina studentů měla za úkol myslet na někoho chudého. Potom měli popsat emoce v očích na fotografiích, které jim byly předloženy. Ukázalo se, že ti, kteří měli přemýšlet o někom hodně bohatém (což je pomyslně zařadilo níže v socioekonomickém žebříčku), dopadli o 6 % lépe než ti, kteří si představovali chudou osobu.

I představa, že jste chudší, vám tedy pomůže být empatičtější.

Z jiné studie kalifornských vědců vyplývá, že chudí dávají o 30 % větší část platu na dobročinné účely než příslušníci středně- nebo vysokopříjmové třídy. Bohatší lidé jsou také neomalení v konverzaci a častěji se dopouštějí neetického chování.

Proč?

Když lidé z nízkopříjmových skupin potřebují pomoc, nemohou si ji koupit. Aby si zajistili například hlídání dětí, musejí se spolehnout na ochotu sousedů, příbuzných nebo přátel. Jsou lépe naladěni na pocity ostatních a rozvíjejí své sociální dovednosti. Naproti tomu bohatí je rozvíjet nepotřebují, takže ve finále trpí nedostatkem empatie.

Behaviorální ekonomie: Lidé mají férovost pod kůží
Jsem příznivcem behaviorální ekonomie. Skoro to zní z mé strany jako omluva za…

Přesto lze dokázat, že se empatie a bohatství nevylučují. Empatie dokonce může pomoci vydělávat. Čím více se budete snažit naladit na stejnou vlnu s lidmi ze svého okolí, tím spíše budete úspěšní. Empatičtější manažeři jsou všeobecně mnohem lépe hodnoceni.

Proto pracujte na zlepšení svých sociálních dovedností tím, že budete věnovat větší pozornost ostatním. Snažte se jim naslouchat a pozorujte jejich emoce. Tím, že se vžijete do pocitů jiných lidí, porozumíte jejich úhlu pohledu.

Zdroj: LearnVest.com
před hodinou

Škoda Praha, dceřinka skupiny ČEZ, se ocitla v hledáčku japonsko-indonéské Nikko Securities Indonesia

O firmu Škoda Praha, dceřinou společnost energetické skupiny ČEZ, se údajně zajímá japonsko-indonéská společnost...
ČEZ Energetika Fúze a akvizice