Fundamentální analýza: Jak si analytici umějí pohrát s čísly
|

Fundamentální analýza: Jak si analytici umějí pohrát s čísly

Vzájemné porovnávání fundamentální analýzy a technické analýzy není ničím novým. Téměř od počátku burzovní historie se čile diskutuje o výhodách a nevýhodách obou postupů. Ve spolupráci se Scoach, největší obchodní platformou pro strukturované produkty, jsme se na téma podívali také.

Banky Názory analytiků Fundamentální analýza

Někteří tržní účastnici se snaží pomocí různých metod analyzovat bilance jednotlivých společností, nebo se přímo zaměřují na jejich hodnotící ukazatele. Chtějí tak získat objektivní obraz o firemním hospodaření, na jehož základě pak mohou s co největší přesností prognózovat budoucí firemní cash-flow.

Jaká je hodnota firmy?

Následně se tržní účastníci zaměřují na to, zda existuje rozdíl mezi vypočtenou a skutečnou hodnotou.

Pro kalkulaci jednotlivých ukazatelů existuje celá řada populárních metod. Ty jsou využívány všemi bankovními analytiky a speciálními společnostmi, které se na finanční analýzy přímo zaměřují.

Grafy (charts) mají pro zastánce fundamentální analýzy využití pouze v případě, když je pro dlouhodobý časový horizont nutné  prezentovat performance (výnos) pomocí liniového grafu.

Podobně jako tradeři pracují analytici s předem definovanými cíli (především takzvanými cílovými kurzy). Rozdíl je v tom, že své cílové kurzy zveřejňují (za to jsou koneckonců také placeni), čímž trh ovlivňují. Samozřejmě, s tímto uveřejněním jsou analytici v případě neúspěchu napadnutelní.

Na druhou stranu někdy bývají úspěšní analytici povýšeni a dostanou status analytického "gurua". Mít pravdu je širokou veřejností hodnoceno jako něco výlučně pozitivního.

Srovnání technické a fundamentální analýzy

Tradera úspěšný analytik tolik nazejímá

Pro tradery má výše popsaná skutečnost jen malý význam. Často lze pozorovat následující scénář: Velká a tržně významná investiční banka výrazně zvýší svůj cílový kurz pro sledovanou akcii. Bezprostředně po zveřejnění informace začne kurz prudce růst. Přitom se jedná o mnohokrát citované sebenaplňující se proroctví.

Abeceda technické analýzy v přehledné prezentaci
Technická analýza je předpovídání cenových pohybů založené na vyhodnocení předchozích cenových pohybů. Seznamte se se základními termíny a postupy technické analýzy v přehledné prezentaci.

Analýza je pro mnoho tržních účastníků signálem k nákupu - vytvoří se nákupní tlak a ceny rostou. Analytik si vedl dobře.

V bankách je velice přísně oddělena činnost analytiků a obchodníků. Toto oddělení jednotlivých bankovních činností je označováno pojmem "chinese walls". Pokud je prokázáno, že analytici zneužili svého postavení pro cenové manipulace, může to mít pro příslušnou instituci právní následky.

Postupy při analýze cenných papírů