Technická analýza – 3. díl: Vzájemné umístění klíčových cen
|

Technická analýza – 3. díl: Vzájemné umístění klíčových cen

Minule jsme si detailně popsali klíčové ceny, které zobrazuje každá jednotlivá svíčka. Dnes se blíže zaměříme na vzájemné umístění klíčových cen a řekneme si, co nám různé kombinace umístění klíčových cen říkají o vývoji na trhu a o síle účastníků na trhu.

Technická analýza Obchodování Trading Investování

Analýza zavírací ceny

Nejdůležitějším porovnáním cen je vzájemné postavení otevírací a zavírací ceny jednotlivých svíček. V zásadě může nastat jedna za tří extrémních situací, které si nyní popíšeme, a potom cokoli mezi těmito extrémy. Na začátek bude dobré se zaměřit na následující tři extrémní situace.

1. Zavírací cena (close) je poblíž low dané svíčky a daleko od otevírací ceny. V tomto případě je zřejmé, že jsou prodejci silnější stranou a kontrolují trh. Trh otevřel na vyšší ceně a během zvoleného časového úseku cena klesala, protože byla nízká poptávka po daném podkladovém aktivu.

1. Prodejci kontrolují trh

2. Zavírací cena je poblíž high dané svíčky a daleko od otevírací ceny. V tomto případě jsou kupující silnější stranou a kontrolují trh. Trh otevřel na nižší ceně a ta během zvoleného časového úseku rostla, protože byla nízká nabídka daného podkladového aktiva.

2. Kupující kontrolují trh

3. Zavírací cena je na stejné nebo velmi podobné úrovni jako otevírací cena. Takový obrázek znamená, že jak nakupující, tak prodávající mají přibližně stejnou sílu. Může to také značit nerozhodnost obou stran aukčního procesu nebo vyčkávání. Takový obrázek většinou nastává před zveřejněním významných ekonomických dat nebo po výraznějším pohybu ceny, po kterém účastníci trhu přehodnocují pozice a čekají na nové informace.

3. Nerozhodnost

Nyní si můžeme představit další situace, které vznikají mezi těmito extrémy. Na ně se podívejte v galerii.

Galerie: Co lze vyčíst ze svíček o průběhu obchodování v jednotlivých dnech?


Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká národní asociace technické analýzy (ČNATA). Pořádá praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z jejích členských pracovních setkání.

Zdroj: ČNATA