Kolik lidí bude pracovat na jednoho důchodce?
|

Kolik lidí bude pracovat na jednoho důchodce?

Vyspělé země nastoupily již před mnoha lety trend, který se jim nepodaří zvrátit dlouhá desetiletí - ubývá lidí v produktivním věku při současném prodlužování věku dožití. Stárnoucí populace dává vzniknout řadě fenoménů, například větší spotřebě léků. Jak je vidět na grafu, výhled pro vyspělé země a Rusko není příliš příznivý - kromě USA, kde svůj pozitivní vliv má sehrát přistěhovalectví, se má ve všech zemích snižovat počet lidí, kteří pracují na jednoho důchodce.

Důchody Vyspělé trhy Světová ekonomika

V současnosti je na tom v tomto ohledu nejhůře Japonsko, výrazněji se už ale situace zhoršovat nemá. Během příštích desetiletí by ho dokonce měly na chvostu pomyslného žebříčku vystřídat Spojené království a Itálie.

Kolik lidí bude pracovat na jednoho důchodce

Miroslav Škvára: Důchodová reforma v kostce
Důchodová reforma v České republice se dotkne prakticky každého z nás. Slovo …