Technická analýza – 4. díl: Druhy svíček (1. část)
|

Technická analýza – 4. díl: Druhy svíček (1. část)

V minulém dílu seriálu o technické analýze jsme si představili vztah mezi umístěním klíčových cen, především otevírací a zavírací ceny. Nyní bychom měli mít základní představu o tom, která skupina účastníků na trhu má v rámci konkrétní svíčky více navrch, zda nakupující, či prodávající.

Technická analýza Obchodování Trading Investování

V celém dalším pokračování seriálu se budeme soustředit na svíčkové grafy. Jak už víme, svíčkové grafy zobrazují ty samé informace jako grafy čárové. Svíčkové grafy jsou ovšem vizuálně komfortnější a lépe čitelné. Pokud vám více vyhovují čárové grafy, rozhodně vás nechceme odrazovat od jejich používaní.

Znalosti o technické analýze budeme v průběhu seriálu budovat postupně. Nyní víme, jaké jsou typy grafů, co zobrazují jednotlivé svíčky a co říká vzájemné postavení klíčových cen v rámci jednotlivých svíček. Na cenovém grafu v praxi vidíme různý počet svíček a při pozorném studiu grafu zjistíme, že se některé typy svíček v čase opakují. Máme tedy určitý počet svíček, které bychom mohli s trochou nadsázky nazvat za "standardizované".

Vzhledem k jejich vyššímu počtu si tyto "standardizované" svíčky představíme ve dvou částech seriálu.

Dlouhá býčí

Otevírací cena je znatelně níže než zavírací cena. Svíčka má krátké stíny. Naznačuje, že cena urazila během časového intervalu větší vzdálenost a že kupující měli na trhu mnohem větší sílu.

Dlouhá býčí svíčka

Krátká býčí

Tato svíčka má krátké tělo a krátké stíny. Naznačuje, že cena urazila od otevírací k zavírací ceně krátkou vzdálenost. Krátká býčí svíčka ukazuje malou převahu nakupujících a to, že trh v daném časovém intervalu našel rovnováhu v úzkém cenovém rozpětí.

Krátká býčí svíčka

Dlouhá medvědí

Otevírací cena je znatelně výše než zavírací cena. Svíčka má krátké stíny. Naznačuje, že cena urazila během časového intervalu vetší vzdálenost a že prodávající měli na trhu mnohem větší sílu.

Dlouhá medvědí svíčka

Krátká medvědí

Tato svíčka má krátké tělo a krátké stíny. Naznačuje, že cena urazila od otevírací k zavírací ceně krátkou vzdálenost. Krátká býčí svíčka ukazuje malou převahu prodávajících a to, že trh v daném časovém intervalu našel rovnováhu v úzkém cenovém rozpětí.

Krátká medvědí svíčka

Zelená Marubozu

Tato svíčka se vytváří zřídka, je tudíž lehce identifikovatelná. Vyznačuje se tím, že nemá žádné stíny. Otevírací cena je shodná s low cenou a zavírací cena je shodná s high cenou. Ukazuje totální převahu nakupujících.

Zelená Marubozu svíčka

Červená Marubozu

Tato svíčka se vytvoří zřídka, je tudíž lehce identifikovatelná. Vyznačuje se tím, že nemá žádné stíny. Otevírací cena je shodná s high cenou a zavírací cena je shodná s low cenou. Ukazuje totální převahu nakupujících.

Červená Marubozu svíčka

Marubozu otevírací býčí

Otevírací Marubozu říká, že otevírací cena byla shodná s low vybraného časového úseku. Narozdíl od klasické zelené Marubozu svíčky má otevírací býčí Marubozu horní stín. Ten říká to, že od počátku časového rámce trh ovládali nakupující a byly schopni cenu vytlačit výrazně výše. Okolo high však na trh vstoupili prodávající a stlačili cenu níže, čímž se na svíčce vytvořil horní stín.

Marubozu otevírací býčí svíčka

Marubozu otevírací medvědí

Otevírací Marubozu říká, že otevírací cena byla shodná s high vybraného časového úseku. Na rozdíl od klasické červené Marubozu svíčky má otevírací medvědí Marubozu spodní stín. Ten říká to, že od počátku časového rámce trh ovládali prodávající a byli schopni cenu stlačit výrazně níže. Okolo low však na trh vstoupili nakupující a vytlačili cenu výše, čímž se na svíčce vytvořil spodní stín.

Marubozu otevírací medvědí svíčka

Marubozu zavírací býčí

Tato svíčka říká, že od otevření nebyli nakupující po celou dobu zvoleného časového intervalu kontrolující stranou trhu. Trh totiž v určité části zvoleného časového intervalu ovládli prodávající a stlačili cenu až k low. Okolo low však do trhu začali vstupovat opět nakupující a jejich následná dominance vytlačila cenu až k high, kde svíčka uzavřela.

Marubozu zavírací býčí svíčka

Zavírací býčí Marubozu přikládáme mnohem větší váhu pro potencionální pokračování pohybu ceny vzhůru než u otevírací býčí Marubozu. Otevírací Marubozu totiž upozorňuje na vstup prodejců do trhu okolo high, a proto další pokračování ceny vzhůru je méně pravděpodobné. 

V příštím dílu seriálu nabídneme další druhy svíček.


Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká národní asociace technické analýzy (ČNATA). Pořádá praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z jejích členských pracovních setkání.

Zdroj: ČNATA