Technická analýza – 5. díl: Svíčkové formace (3. část)
|

Technická analýza – 5. díl: Svíčkové formace (3. část)

Třetí a poslední část seriálu o technické analýze, která se zabývá svíčkovými formacemi.

Technická analýza Obchodování Trading Investování

Harami

V klesajícím trendu chceme vidět dlouhou svíčku (ideálně červenou) a po ní následuje zelená svíčka, která je celá "schovaná" uvnitř předchozí červené svíčky. Poslední "schovaná" svíčka tvoří tzv. inside bar. Inside bar sám o sobě je silnou svíčkou, po jejímž případném proražení většinou následuje výraznější cenový pohyb.

Formace Harami říká, že prodávající kontrolovali trh a vznik dlouhé svíčky značí stále přítomnou sílu kupujících. Poslední inside svíčka upozorňuje na to, že je trh momentálně v určité rovnováze (úzkém cenovém rozpětí). A jelikož svíčka je zelená, tak říká, že trh začali ovládat nakupující.

Harami

Morning star

Toto je další formace, která obsahuje gap. Na rozdíl od formace Otevírací/Zavírací obrat sledujeme u formace Morning star tři svíčky. První svíčka je vždy červená. Barva druhé svíčky není rozhodující, ale je důležité, že mezi první svíčkou a tělem druhé svíčky se vytvoří mezera (gap). Třetí svíčka je vždy odlišná od barvy první svíčky (tedy je zelená).

Situace, kterou tato formace popisuje, je podobná formaci Otevírací/Zavírací obrat. Máme klesající trend, který upozorňuje na to, že trh ovládají prodávající. Vznik gapu ukazuje na silný prodejní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat nazpět do oblasti gapu. Třetí zelená svíčka ukazuje, že na trh vstoupili nakupující, protože zavírací cena byla nad úrovní otevírací ceny.

Morning star

Tweezers

Nejde o silnou obratovou formaci. Pokud ji budete chtít využít, tak pouze pro krátkodobý obchod. Tuto formaci totiž tvoří dvě svíčky, které mají shodné low (nejnižší cenu). Lepší určitě je, když první svíčka, která je v pokračujícím klesajícím trendu, je červená a po ní následuje zelená svíčka. V takovém případě formace upozorňuje na to, že prodávající v rámci červené svíčky stále kontrolovali trh, ale zelená svíčka nebyla schopna překonat low červené svíčky, a navíc uzavřela nad úrovní otevírací ceny, což naznačuje vstup nakupujících.

Tato formace má pravděpodobnost pokračování růstu ceny, ale spíše krátkodobě. Shodné low zelené a červené svíčky bude totiž působit jako magnet a trh se bude chtít dříve nebo později k této úrovni přiblížit a znovu otestovat low cenu.

Tweezers

Morning Doji star

Tato formace je prakticky shodná s formací Morning star. Jediným rozdílem je to, že druhá svíčka je Doji (má shodnou otevírací a zavírací cenu). Pro tuto formaci platí ta samá logika jako pro Morning star, avšak fakt, že druhá svíčka je Doji, naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost. Pokud po nerozhodné Doji svíčce následuje zelená nákupní svíčka, je vetší šance, že růst ceny bude trvat déle.

Morning Doji star

Doji star

Formace podobná Morning star a Morning Doji star. Rozdíl je v tom, že pro tuto formaci posuzujeme pouze dvě svíčky. První svíčka by měla být dlouhá a červená. Doji svíčka otevře pod tělem dlouhé, červené svíčky, takže vytvoří mezeru (gap). Vznik gapu ukazuje na silný prodejní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat zpět do oblasti gapu. Doji svíčka naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost. Nerozhodnost po vytvoření gapu dále zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít oblast gapu testovat.

Doji star

Harami Cross

Formace totožná s formací Harami. Jediný rozdíl je v tom, že inside svíčka je Doji. Stejně jako u jiných formací Doji svíčka značí nerozhodnost. Pokud po Doji svíčce začne cena růst, jde o dobrou indicii toho, že po nerozhodnosti na trhu momentálně dominují nakupující a je vyšší pravděpodobnost, že cena bude pokračovat v růstu.

Harami Cross

Hammer

Formace tvořená pouze jednou svíčkou. Ta má malé tělo, které je blízko high. Důležité také je, že tělo svíčky vytvoří mezi tělem předchozí svíčky mezeru (gap). Svíčka je také specifická tím, že má stín pouze od otevírací ceny dolů. Stín by měl být alespoň dvakrát delší než tělo. Vizuálně tato svíčka může připomínat kladivo, z čehož plyne její anglický název.

V klesajícím trendu je tato formace mnohem silnější než při rostoucím trendu. Z předchozích dílů seriálu víme, že tento typ svíčky ukazuje, že v daném časovém úseku byli prodejci schopni stlačit cenu k low svíčky, ale tam do trhu vstoupili nakupující, kteří vytlačili cenu zpět nahoru a vytvořili malé tělo svíčky. Tento vstup nakupujících ukazuje jejich krátkodobou dominanci a zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude pokračovat v růstu.

Hammer

Inverted Hammer

Tato formace má menší váhu než Hammer. Stejně jako Hammer má formace dlouhý stín, ale ten je od high k zavírací ceně. Jelikož stín u této svíčky je tvořen od high, naznačuje to, že okolo high do trhu vstoupili prodávající a byli schopni stlačit cenu až k úrovni close a vytvořit malé tělo. Tento vstup prodávajících nabourává dominanci kupujících a hrozí, že předchozí klesající trend bude pokračovat.

Inverted Hammer

3 white soldiers

Tato formace se skládá z tří dlouhých zelených svíček, které následují po sobě. Na dně klesajícího trendu jsou silným znamením, že se trend mění. Ovšem u této formace je potřeba obezřetnost, protože je velká pravděpodobnost, že po nich bude následovat klesající korekce.

3 white soldiers

Bullish Belt hold

Tato formace je tvořena býčí otevírací svíčkou Marubozu. Co značí svíčka Marubozu, již víme.

Bullish Belt hold

Nyní už známe různé typy svíček a postavení klíčových cen. To poskytuje spoustu hodnotných informací o tom, která strana na trhu má momentálně navrch, zda prodejci, nebo kupci. K těmto znalostem jsme přidali typické formace tvořené jednou až třemi svíčkami.

Některé jsou v grafu lehce identifikovatelné. Na jiné se budete muset zaměřit a natrénovat své oči pro jejich rozpoznání. Vybaveni těmito informacemi se můžeme posunout dále. Tématem příštího dílu proto bude trend.


Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká národní asociace technické analýzy (ČNATA). Pořádá praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z jejích členských pracovních setkání.

Zdroj: ČNATA