Technická analýza – 6. díl: Trend
|

Technická analýza – 6. díl: Trend

V minulých dílech seriálu jsme si představili svíčkové formace, které upozorňují na možné zpomalení nebo obrat trendu. Než budeme moci tyto formace použít, je nutné správně identifikovat a analyzovat trend.

Technická analýza Obchodování Trading Investování

Rozpoznání obratu, neboli počátku nového trendu, průběhu a konce trendu, musí patřit do základního arzenálu každého obchodníka. Trh se může pohybovat třemi směry – nahoru, dolů a do strany. Trh, u kterého cena roste, nazýváme trhem v uptrendu (v rostoucím trendu). Když cena na trhu klesá, nazýváme jej trhem v downtrendu (v klesajícím trendu). Pokud se trh nepohybuje v jasném uptrendu nebo downtrendu, máme tzv. netrendový trh, trh pohybující se do strany.

Obecně se říká, že se trhy pohybují do strany přibližně v 70 % času. Ziskové obchodování v netrendovém trhu je velmi těžké a málokdo je schopen dlouhodobě v takovém trhu profitovat. Už pouhý fakt, že budete schopni identifikovat, že trh takzvaně netrenduje, bude pro vás ohromné plus, protože budete vědět, že je lepší se takovému trhu vyhnout a poohlédnout se po trhu, který takzvaně tenduje, kde máte větší šanci vydělat.

Trend je silný koncept

Představte si nákladní námořní loď. Stojí ji spoustu energie a času, aby se rozjela, ale jakmile je jednou v pohybu, její energie je velká. Kdybyste jí vypnuli motory, bude dlouho trvat, než se zastaví.

Podobné je to s trendem na trzích. Může trvat dny i týdny, než se "rozjede" nový trend. Můžete mít několik falešných průrazů, které budou vypadat jako počátek nového trendu, ale cena se rychle vrátí zpět. Je to riziko podnikání a musíte na něj být připraveni. Jakmile však jednou máte jasně identifikovaný trend, je relativně bezpečné do něj v určitých místech "naskočit", protože energie v něm obsažená potlačí cenu ještě nějakou dobu ve směru trendu. Je mnohem rozumnější a bezpečnější obchodovat s trendem než proti němu.

Trend je třeba posuzovat ve více časových rámcích. Největší váhu přikládáme trendu z nejvyššího časového rámce, a naopak nejmenší váhu má trend z nejnižšího časového rámce.

Uptrend

Uptrend poznáme tak, že cena vzroste, poté se vrátí o nějakou část předchozího růstového pohybu, aby se vydala znovu výše a došla dál než předchozí růstový pohyb. Tím se budou tvořit jakési schody vzhůru.

Uptrend

Downtrend

Downtrend poznáme tak, že cena klesne, poté se vrátí o nějakou část předchozího klesajícího pohybu, aby se vydala znovu níže a došla dál než předchozí klesající pohyb. Tím se budou tvořit jakési schody dolů.

Downtrend

Trendová čára

Trendová čára je jednou ze základních pomůcek technických obchodníků. Její zakreslení je dosti subjektivní, ale přesto ji považujeme za důležitý a užitečný nástroj. Nejjednodušší metodou zakreslení trendové čáry je spojení pomyslných spodků schodů v uptrendu a vršky schodů v downtrendu.

Pro zakreslení uptrendové linie potřebujeme najít minimálně jednu růstovou nohu a jeden návrat ceny. Od místa, ze kterého nastal první růst ceny, nakreslíme linii, která se bude zespoda dotýkat nejnižšího místa, kam se cena po růstu vrátila. Tím získáme prvotní a nejjednodušší uptrendovou linii.

První možnost zakreslit uptrendovou linii

Takovou linii je potřeba brát s rezervou, protože se může stát, že se cena bude pohybovat do strany.

Aby měla uptrendová linie větší vypovídací hodnotu, je nutné, aby se jí spodky schodů dotýkaly na více místech. Čím více takových míst bude, tím silnější bude význam takové linie. Pro downtrend platí to samé, ale naopak.

Relevantní uptrendová linie

Každá zakreslená trendová liniie má určitý sklon. Sklon linie naznačuje sílu trendu. Obecně lze říci, že pro "zdravý" uptrend bude mít linie menší sklon než pro "zdravý" downtrend. Pokles cen v downtrendu je totiž rychlejší než růst cen v uptrendu.

Trhy jsou tvořeny lidmi (nakupujícími a prodávajícími), a některá pravidla z lidského života se tudíž promítají do trhů. Je to stejné, jako když onemocníte. Stačí několik málo dní, nebo dokonce hodin, a nemoc vás "položí", doba léčení a rekonvalescence je však mnohem delší. Stejně tak cena velmi rychle padá v downtrendu a pomalu roste v uptrendu.

Pokud budeme mít zakreslenou trendovou linii, které se ceny dotýkají alespoň ve třech bodech, tak můžeme pozorovat několik věcí.

1. Pokud se cena v uptrendu začne výrazněji vzdalovat od trendové čáry, jsme svědky akcelerace trendu.

2. Cena se odchyluje a vrací ve schodovitém pohybu zpět k trendové linii, od níž se odráží k dalším růstům, a pozorujeme platný trend, který pokračuje.

3. Cena prorazí pod zkreslenou trendovou linii, což značí, že je trend minimálně krátkodobě přerušen.

Jak jsme si říkali v předchozích dílech seriálu, typické svíčky nebo svíčkové formace je nejlepší používat souběžně s dalšími nástroji technické analýzy. Nyní, když umíme zakreslit trendovou linii, se můžeme zaměřit na svíčky, které se tvoří u trendové linie. Pokud spatříme některou ze svíček či formací představených v předchozích dílech, víme, že díky blízkosti trendové linie je vyšší pravděpodobnost pro úspěch svíčkové formace.

Potvrzení downtrendu medvědím engulfingem

Technická analýza – 5. díl: Svíčkové formace (1. část)
V minulém dílu jsme si představili "typické" svíčky. Tyto svíčky samy o sobě mohou mnohé napovědět o vývoji trhu v rámci vybraného časového úseku. Další úrovní studia a tématem následujícího dílu jsou takzvané svíčkové formace.


Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká národní asociace technické analýzy (ČNATA). Pořádá praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z jejích členských pracovních setkání.

Zdroj: ČNATA