Jste žena a řídíte firmu? Nezájem investorů by vás neměl překvapit
|

Jste žena a řídíte firmu? Nezájem investorů by vás neměl překvapit

Podnikatelky musejí čelit více problémům než jejich mužští protějšci. Nedávná studie univerzity v Utahu se zabývala míněním více než 200 studentů MBA o fiktivních společnostech. Došla k závěru, že dotazovaní by se zdráhali investovat do firem, které řídí žena, "mužské" podniky měly mnohem pozitivnější ohlas.

Ženy Byznys a podnikání
Žena - podnikatelka

Začarovaný kruh ztíženého přístupu k financím

Podle statistik je u firem řízených ženami menší pravděpodobnost, že dosáhnou milionových příjmů. Podle dat z roku 2010 jsou ženy vlastníkem 29 % společností se sídlem v USA, ale jen 1,8 % těchto společností vykáže ročně příjmy vyšší než 1 milion USD. Čísla se navíc zásadně nemění od roku 1997.

Pomalý růst sice nemusí být pro firmu špatný, lákadlem pro investory však rozhodně není. Omezený přístup ke kapitálu pak může vytvářet sebenaplňující se očekávání. Podrývá finanční zdraví společnosti, zhoršuje rizikový profil a omezuje expanzi. Řada takových firem má pak problém obstát v rychle se zostřujícím globálním konkurenčním prostředí.

Žena doma s dětmi - stále zakořeněná představa

Ostatní důvody souvisejí s genderovou otázkou. Mnoho lidí i v současnosti předpokládá, že bude žena potřebovat čas na rodinu na úkor byznysu.

Navíc vzhledem k tomu, že se s ženami-podnikatelkami "roztrhl pytel" až v posledních letech, investoři očekávají, že zakladatelka firmy bude začínající podnikatelkou, přitom raději volí lídry se zkušenostmi.

Diskriminace žen ze strany investorů je způsobena i tím, že hledají vzory ve slavných úspěšných zakladatelích společností, jimiž jsou v drtivé většině muži. Předsudky jsou zakotveny v podvědomí, protože sami investoři si averzi vůči firmám řízeným ženami často vůbec neuvědomují.

Co nás o byznysu naučily naše maminky
V květnu jsme oslavili Den matek, a proto není od věci podívat se blíže na to, jaké nám naše maminky daly rady do života. Většinu z nich lze totiž chápat jako skvělé rady podnikatelům.

Odlišnost lze využít ve svůj prospěch

Jde o to, že ženy dělají věci jinak. Jiné pracovní postupy, strategie a prezentace firmy zkrátka nezapadají do škatulky charakteristik, které investoři považují za zásadní pro úspěch a růstový potenciál.

Závěry studie je však potřeba brát s nadhledem – jde o zobecnění, ve světě nalezneme řadu úspěšných společností řízených ženami, které vykazují velmi vysokou návratnost investic (ROI) a rychlý růst.

Nelze ovšem tvrdit, že by byly firmy řízené ženami všeobecně podhodnocené. Je potřeba brát v úvahu fakt, že mnoho investorů kvůli předsudkům nedá leckdy dobrým podnikatelským záměrům šanci. Silně podhodnocené "ženské" firmy tak na trhu vyčkávají, až se konečně najde někdo, kdo se od dogmat oprostí a dá jim možnost ukázat to nejlepší, co v sobě mají.

Společnosti, které využijí odlišnost ve svůj prospěch, získají konkurenční výhodu. Investoři je pak začnou vnímat jako dobrou investici a objeví v nich možná něco až neobyčejně hodnotného.

V současnosti se začínají sdružovat investoři, které cíleně budují konexe s organizacemi řízenými ženami. Radí jim například, jak úspěšně rozjet byznys, prezentovat společnost nebo snížit rizika.

Investiční tipy pro ženy od samotného Warrena Buffetta
Moderátorka FOX Business Network Liz Claman prezentuje nejzajímavější postřehy z interview s legendárním miliardářem Warrenem Buffettem, který televizní stanice uvedla týden po Buffettově setkání s akcionáři Berkshire Hathaway.

Zdroj: Investopedia