4 rizika, která se týkají každého investora
|

4 rizika, která se týkají každého investora

Jako investor se s určitou mírou rizika musíte smířit, ale jak na to? První krok je hlavním rizikům, která na vás na trhu číhají, správně porozumět. Jedině tak se s nimi naučíte vycházet.

Státní dluhopisy Rizika Světové akcie Investování
Rizika

Bojíte se rizika, a proto se snažíte investovat konzervativně? Ani dlouhodobá investice do celého indexu není bez rizika, i když vám ji možná investiční poradce "podstrčil" jako nejbezpečnější variantu investování do akcií.

Když minimalizujete jedno riziko, zvýšíte jiné

Při investování se rizikům nevyhneme, i když necháme hromady peněz ležet na "bezrizikovém" spořicím účtu se zákonným pojištěním vkladů. Tím sice minimalizujeme tržní riziko a riziko defaultu, ale neochráníme peníze před inflací. Pokud chcete svůj kapitál chtít ochránit reálně, budete muset zavítat i do oblastí rizikovějších investic.

Nabízí se řada alternativ z dílny investičních fondů, které jsou šité na míru různým investičním náturám (neboli investorům s rozdílným rizikovým apetitem). Určitě jste se již setkali s podivnými názvy jako progresivní, dynamický, balancovaný nebo konzervativní program.

Co to v praxi znamená? Pod označeními se skrývají investiční strategie s rozdílnou mírou rizika. Hodnotit a řídit rizika je úkolem profesionálů – tzv. risk manažerů -, do tajů této abstraktní veličiny ovšem můžeme proniknout sami.

Zatímco rizikový apetit investorů lze kategorizovat a měřit třeba pomocí stupnice, o samotném riziku už to samé tvrdit nelze. Zdrojů investičního rizika je totiž více.

1. Tržní riziko

V tomto případě jde o riziko, že i když budete diverzifikovat své investice "sázkou" na široký index, všechny akcie postihne nějaká nepříznivá změna všeobecných ekonomických nebo geopolitických podmínek (ekonomická krize, přírodní katastrofa, sociální nepokoje a podobně).

Mnoho Američanů před penzí, kteří měli většinu svých úspor před krizí z let 2007 a 2008 v akciích nebo nemovitostech, se o pohromě, jakou může způsobit tržní riziko, přesvědčili na vlastní kůži.

S tím je bohužel potřeba počítat – ceny aktiv podléhají trendům. Akcie mají většinou tendenci k rychlé reverzi, ale u jiných aktiv (například právě u zmiňovaných nemovitostí) může být proces pomalejší. Po několik dekád všichni považovali reality za kvalitní investici, ale nedávné nemovitostní bubliny v celém světě změnily zaběhlé pořádky.

Pozor! Bublina může postihnout prakticky jakoukoli třídu aktiv (drahé kovy, komodity, akcie, nemovitosti, dluhopisy).

2. Riziko defaultu

Toto riziko souvisí s kvalitou podkladového aktiva a výrazně se zvyšuje, pokud nakupujete akcie, dluhopisy nebo podílové listy jednotlivých emitentů. Při nákupu cenného papíru očekáváte kromě vrácení jistiny nějaký výnos. Bankrot subjektu vám ovšem může překazit plány.

Pozor! Současnost ukazuje, že nelze bezmezně věřit nikomu, ať už jde o renomovanou banku, penzijní fond, "tříáčkovou" firmu, či dokonce vyspělý stát! Riziko defaultu nepodceňujte!

14 bank, kterým nejvíce hrozí bankrot
Evropský bankovní sektor - to je, oč tu běží. Riziko spojené s bankami a s toxickými aktivy v jejich bilancích vede ke krizi důvěry, nedostatku úvěru pro firmy i spotřebitele a vlně snižování ratingů a záchranných balíčků. Trh s CDS, tedy s pojistkami pro případ nesplácení závazků, se u řady bank v Evropě drží nad 500 body (to znamená, že za 10 000 dolarů podkladového aktiva, tedy dluhu banky, zaplatíte 500 dolarů ročně za pojištění). Které banky právě trh s CDS oceňuje jako ty nejrizikovější, tedy ty, jimž nejvíce hrozí bankrot?

3. Inflační riziko

O inflaci jsme se již zmínili v úvodu. Portfoliomanažeři obvykle počítají při kalkulaci reálných výnosů dlouhodobých investic s průměrnou roční inflací 3 až 4 % (na definice "jádrové inflace" a dalších upravených vládních inflačních ukazatelů zapomeňte – jde o reálnou inflaci, kterou pociťujeme v cenách zboží a služeb). A teď po pravdě – kolik vynáší váš supervýhodný spořicí účet? S největší pravděpodobností to nebude více než 2,5 %. Váš očekávaný reálný výnos je tedy -0,5 až -1 % ročně.

Pozor! Vezměte si, co se může stát, když ekonomiku postihne hyperinflace - úspory v bance ztratí velkou část hodnoty. Další důvod, proč se poohlédnout po diverzifikaci napříč třídami aktiv.

Když nezabijí euro Řekové a Španělé, zabije ho Evropa sama
Seznam faktorů, které mohou zničit eurozónu, se každým dnem rozšiřuje o další položky. Jeden z nejjasnějších, ale mnohdy přehlížených, je šílený způsob měření inflace v Evropě.

4. Riziko smrti

Celý život budete spořit na penzi a toho, kdy vám fond začne vyplácet peníze, se ani nedožijete. Ano, to je riziko dlouhodobých investic. Ale na druhou stranu, vaše úspory se i pro tento smutný případ nikam neztratí, pokud máte smlouvu s penzijním fondem uzavřenou za řádných podmínek, měly by vaše celoživotní úspory připadnout dědicům. Raději spořte, než abyste se dožili vysokého věku a neměli na život.

Pozor! Vyhněte se investičním produktům, které nabízejí výplatu peněz jen po dobu vašeho života, přesvědčte se, že naspořené finance v případě vaší smrti připadnou dědicům, ne penzijnímu fondu!

Zajištění na důchod pomocí ETF? Proč ne
Každý finanční produkt má výhody i nevýhody. Kdo se nespoléhá pouze na státní penzi, využívá již dnes penzijní či podílové fondy. V souvislosti s důchodovou reformou lze v brzké době očekávat i nabídku nových fondů. Alternativou ke klasickým podílovým fondům jsou i burzovně obchodované fondy.

Zdroj: consumerismcommentary.com