Spása tištěných novin v online verzi? Kdepak!
|

Spása tištěných novin v online verzi? Kdepak!

Za posledních deset let ztratila tištěná média velkou část inzerentů, a to nejen ve Spojených státech, jichž se týká dnešní graf. Ten ukazuje, že jsou příjmy amerických novin očištěné o inflaci podobné jako v 50. letech minulého století. A možná překvapivě na tom téměř nic nezměnil ani rozvoj reklamy na internetu, kde má většina deníků i týdeníků své online verze.

Americká ekonomika Reklama Média
Tržby z inzerce v americkém tisku

Jak napsat status na Facebooku, aby z něj byl hit?
Vytvořit příspěvek na Facebooku, který se lavinově šíří mezi uživateli, si…

Zdroj: Newspaper Association of America