Daň z nemovitosti v roce 2013 snadno a rychle
|

Daň z nemovitosti v roce 2013 snadno a rychle

Do konce ledna je potřeba podat přiznání k dani z nemovitosti. Jaké jsou letos v této oblasti novinky a koho se povinnost přiznání k této dani týká?

Nemovitosti Česká ekonomika Daně

Nově se od letošního roku o daň stará jen 14 krajských finančních úřadů se sídly v krajských městech a Praze, přesto ale prostřednictvím územních pracovišť. Díky částečné centralizaci je možné podat pouze jedno přiznání pro všechny nemovitosti na území jednoho kraje, najednou ji pak lze i zaplatit.

Změny na svých stránkách ilustruje i Česká daňová správa. Uveďme si příklad:

Poplatník má místo pobytu/sídlo v Českých Budějovicích (tedy mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitosti, které se nacházejí pouze v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově. **Od 1. ledna 2013 je správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen v místě původního FÚ, v jehož obvodu územní působnosti byly v roce 2012 nemovitosti. Spravujícím ÚzP tedy bude ÚzP v Benešově.

Příklad změn ohledně správců daně z nemovitosti v roce 2013

Konkrétní územní pracoviště bude určeno podle toho, kde fyzická nebo právnická osoba sídlila před 15. listopadem 2012 (dnem, kdy došlo k stěhování spisů). Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedly finanční úřady automaticky. Pokud se u daňového poplatníka nic nemění, nemusí ani nové přiznání podávat. Ti, kdo podat přiznání musejí, pak ocení hlavně to, že to od letoška bude jednodušší.

Místní koeficienty v pravomocí obcí

V letošním roce zvýšila koeficient, podle kterého se daň z nemovitosti počítá, asi desetina obcí v ČR. Možnost daně zvyšovat pomocí vyššího místního koeficientu jim dal zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Ten v roce 2007 schválila Topolánkova vláda. Přesto se i letos najdou výjimky, dokonce i u některých okresních měst naopak koeficient klesá, třeba v Chrudimi nebo Pardubicích.

Přehled koeficientů v ČR

Koho se podání přiznání týká

Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 musejí podat poplatníci, kteří v průběhu roku 2012 nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí –, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem a podobně. Přiznání podává rovněž ten, u něhož nastaly nějaké změny ve vlastněných nemovitostech. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nový pozemek či část pozemku, nebo provedl přístavbu, nástavbu, dokončil stavbu domu a zkolaudoval, nebo případně naopak dal nemovitost k demolici. Za změnu se naopak nebere, pokud obecní nebo městský úřad zvýšil meziročně místní koeficient.

Dokdy podat přiznání

Formulář daňového přiznání je nutné na finanční úřad podat do konce ledna. Bez pokuty vyváznete, pokud podáte do pěti pracovních dnů po 31. lednu 2013. Letos tedy na berní úřad vaše přiznání musí přijít nejpozději 7. února.

Odevzdání 8. února už se může prodražit. Daňový řád sice určuje pro výpočet penále speciální vzorec (0,05 % stanovené daně za každý den prodlení), zároveň ale říká, že minimální výše pokuty je 500 korun. Pokud opomenete přiznání podat, maximálně vám finanční úřad vyměří pokutu ve výši 5 % z daně.

Formulář je možné poslat poštou. Pak rozhoduje razítko odeslání. 7. února už ale bezpodmínečně musí být vaše přiznání na správném finančním úřadě. Podat přiznání je možné i elektronicky, a to hned dvěma způsoby. Buď prostřednictvím Daňového portálu, nebo pomocí datové schránky. Elektronické podání má tu výhodu, že interaktivní formulář vyplní část formuláře za vás – doplní třeba správné koeficienty nebo data posčítá.

Odkaz na elektronické podání

Pokud je nemovitost majetkem více lidí, může každý z nich podat přiznání za svůj podíl. Nebo si mohou určit zástupce, který za ně s plnou mocí daňovou povinnost vyřídí.

Kdy daň z nemovitosti zaplatit

S platbou daně zatím není potřeba spěchat. Pokud vaše daňová povinnost nepřekročí hranici 5 000 Kč, musíte daň uhradit vcelku do konce května. V opačném případě si můžete platbu rozložit na dvě splátky, přičemž první zaplatíte do konce května a druhou do konce listopadu. (Provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb musí první část – případně celou daň, pokud je do 5 000 Kč – uhradit do konce srpna.)

V případě, že letos přiznání podávat nemusíte, zjistíte výši daně ze složenky, kterou vám zašle správce daně. Za den platby se považuje ten, kdy je vaše platba připsána na účet banky finančního úřadu. Opozdíte-li se, zaplatíte za každý den prodlení po splatnosti úrok ve výši repo sazby platné pro dané pololetí zvýšené o 14 procentních bodů. V současnosti tedy tato pokuta činí za každý den 14,05 % z dlužné částky. Daň ale musíte zaplatit i v případě, že vám složenka s výměrem nepřijde. Zodpovědnost je plně na poplatníkovi.

Podle daňového řádu platí, že se úroky z prodlení začínají počítat pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Letos tedy bez úroku z prodlení zaplatíte nejpozději 6. května. Pokud úroky nepřesáhnou u jednoho druhu daně částku 200 Kč, finanční úřad vám je předepisovat k úhradě nebude.

Daň se dá uhradit bankovním převodem nebo přímo v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách. Při platbě převodem je potřeba použít nová předčíslí, jejich tabulka je k dispozici na stránkách České daňové správy.

Předčíslí pro jednotlivé daně najdete zde

Tabulku finančních úřadů a jejich předčíslí pro platby najdete zde

Daní z nemovitostí ale letošní daňová povinnost teprve začíná. Další daně se svými změnami budou následovat. Jestli nechcete žádný důležitý termín opomenout, k dispozici je i daňový kalendář pro celý rok 2013.

Zdanění cenných papírů v roce 2013: Jak na to
Každoročně stoupá počet občanů, kteří investují do cenných papírů. Přestože se cenné papíry nakupují již za zdaněné peníze (například ze mzdy, z podnikání), v některých případech je potřeba zahrnout příjmy z prodeje cenných papírů do daňového přiznání. Jak je to v roce 2013? Co změní daňová reforma (od roku 2014?)?