Zabijáci portfolií: Mýty a skutečnost časování trhu a srovnání se strategií "kup a drž"
|

Zabijáci portfolií: Mýty a skutečnost časování trhu a srovnání se strategií "kup a drž"

Časování trhu ("market timing") je obsáhlé téma, které je složité v krátkosti obsáhnout. Nicméně mnoho investorů je v této souvislosti zmateno. Proto se pokusme rozptýlit a objasnit některé dezinformace, které jsou v souvislosti s načasováním investic předkládány jako fakta.

Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování Časování trhu

Co je to vůbec "market timing"? V podstatě se jedná o touhu po nalezení "správné cesty", kterou by mělo být investováno do akcií, když se jejich hodnota pohybuje směrem vzhůru, a být v ústraní, když se hodnota akcií pohybuje opačným směrem, tedy klesá. Jak logické, že? Časování trhu může být uplatněno taktéž pro dluhopisy, ale my se v článku budeme držet pouze "market timingu" u akcií.

Zmíněná touha je první polovinou "market timingu". Druhá polovina je tvořena vírou, že existuje "správná cesta", kterou dosáhneme cíle své touhy. Bohužel neexistuje žádná obecná shoda na systému, kterým tato "správná cesta" má být nalezena, jinak by jej investoři hojně používali.

Nejrozšířenější systém používaný mezi investory nazýváme zkráceně ICSIA. Tato zkratka vznikla ze sousloví "I can't stand it anymore", tedy "nemůžu to již vystát". Užití tohoto "systému" spočívá v obchodování trvalých finančních ztrát v zájmu dočasné psychické úlevy. ICSIA je stejně jednoduchý, jako je hrozný. Když trh roste, investoři, kteří se na tomto pohybu nepodílejí, vidí kolem sebe "všechny" realizovat zisky. Nakonec jejich frustrace naroste do takové míry, že sami nakupují akcie, ale až poté, co jejich hodnota výrazně vzrostla. Totéž funguje naopak – když trh padá, investoři čekají s prodejem akcií až do chvíle, než jsou pro ně ztráty neúnosné. Hodnota akcií v té době ale již bývá velice nízká.

1. mýtus: Wall Street, finanční média a investoři nevěří v "market timing"

Realita: Drtivá většina investorů, i když to ne vždy přiznají, věří v "market timing". Jednotlivci? ICSIA je zcela běžným jevem. Wall Street? Vždy se zde najde dost expertů, kteří jsou připraveni investorům radit, kdy nakupovat dlouhodobé či krátkodobé dluhopisy, kdy investovat do akcií, nebo naopak držet více hotovosti. Finanční média? Ta jsou vždy dychtivá citovat experty z Wall Street, kteří tvrdí, že vědí, jak se mají investoři v danou chvíli zachovat.

2. mýtus: "Market timing" vyžaduje predikci budoucnosti

Realita: Predikce nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti trhů. Mnohem efektivnější jsou mechanické systémy založené na zavedených trendech. Predikce jsou názory, zavedené trendy jsou fakta.

3. mýtus: "Market timing", pokud je prováděn správně, vám může vydělat spoustu peněz

Realita: "Správná cesta" časování trhu používající mechanické trend-following systémy velmi pravděpodobně nezvýší vaše výnosy. Je však zaručeno, že sníží vámi podstoupené riziko. Jak trend-following systémy fungují? Pokud se trh pohybuje dostatečně na to, aby se setkal s kritérii, která jsou vestavěna do systému, je tímto systémem generován nákupní či prodejní signál (představte si "hlas" systému, který volá: "Toto je skutečný trend a je velice pravděpodobné, že bude pokračovat.").

K tomu je potřeba poznamenat dvě věci. Zaprvé, "opravdový trend" může být definován mnoha způsoby, ale aby se vyvaroval denních "šumů" pohybu hodnoty akcií, musí obsahovat významné pohyby (nahoru nebo dolů). To znamená, že "hlásek" nikdy negeneruje nákupní pokyn do chvíle, než trh začne růst výrazně vzhůru, a prodejní pokyn, dokud trh nezačne významně klesat.

4. mýtus: "Market timing" je riskantnější než strategie "kup a drž"

Realita: Ve skutečnosti je to naopak. Mechanické trend-following systémy zajišťují snížení rizika. Jak to mohou zaručit? Jednoduše – systém generuje prodejní signály, které vás stahují z trhu a poskytují vám hotovost. Pokud používáte takový systém, je pravděpodobné, že budete držet hotovost 30 až 40 % času. Každý den, kdy držíte peníze v hotovosti, nejsou vaše prostředky vystaveny riziku na trhu. Investor využívající strategie "kup a drž" je vystaven riziku a volatilitě trhu denně.

5. mýtus: "Market timing" zabraňuje ztrátě peněz

Realita: Opak je pravdou. Žádný investiční přístup nemůže eliminovat riziko ztráty. Primárním cílem "timingu" je omezit ztráty. Pokud používáte trend-following systém, je v podstatě zaručeno, že budete realizovat ztráty, protože systém nespustí prodejní signál do doby, dokud trh dostatečně neklesne. Stejně tak nevstoupíte na trh do chvíle, než trh výrazně neroste a neopustí spodní hraniční hodnoty.

6. mýtus: Jelikož "timing" chrání investory před medvědími trhy, nabízí vyšší výnosy než strategie "kup a drž"

Realita: Je pravda, že "timing" produkuje častěji vyšší výnosy, když trh padá. Ale trhy se historicky pohybují dvakrát častěji nahoru než dolů. "Timing" pomáhá výnosům během medvědího trhu, ale během býčího trhu se očekává, že bude produkovat nižší výnosy.

7. mýtus: Investoři se musejí rozhodnout buď pro "timing", nebo pro "kup a drž"

Realita: Polovina investic může být uskutečňována pomocí mechanických trend-following systémů, druhá polovina může být založena na principu "kup a drž". Někdy má jedna část portfolia výrazně lepší výsledky než druhá. Dlouhodobé výnosy na obou stranách portfolia jsou ovšem zhruba stejné.

Doporučujeme tento duální přístup dlouhodobým investorům, kteří dostatečně chápou načasování a dokáží si udržet realistická očekávání. Pokud trh roste, většina investic z tohoto pohybu čerpá výhodu. Pokud trh klesá, polovina investic má schopnost se "schovat" do ústraní a limitovat ztráty celého portfolia.

Článek byl přeložen z anglického originálu Portfolio Killers: 7 Market-timing Myths na serveru Stox.cz.

Zdroj: Stox.cz
09:52

Škoda Praha, dceřinka skupiny ČEZ, se ocitla v hledáčku japonsko-indonéské Nikko Securities Indonesia

O firmu Škoda Praha, dceřinou společnost energetické skupiny ČEZ, se údajně zajímá japonsko-indonéská společnost...
ČEZ Energetika Fúze a akvizice