12 investorských slepých uliček
|

12 investorských slepých uliček

Investoři se na trzích nechovají rozumně. Co za touto iracionalitou stojí? Podle odborníků na behaviorální finance brání rozumnému uvažování na trhu řada kognitivních zkreslení.

Psychologie Investování

1. Konfirmační zkreslení

Úmyslně se obklopujeme jen těmi informacemi, které potvrzují náš názor. Mozek cíleně zamítá informace, které jsou v rozporu s úhlem jeho pohledu na věc. Kognitivní dizonanci (jak tento efekt nazývají behaviorální psychologové) zabráníte nejlépe tak, že se budete snažit na každý obchod pohlížet z druhé strany.

2. "Škatulkování"

Jde vlastně o projev konfirmačního zkreslení. Máme tendenci obklopovat se lidmi s podobným smýšlením a názory. A to jak fyzicky, tak virtuálně (co jiného je příslušnost k určité komunitě na Facebooku?). Máme díky tomu pocit falešné jistoty ve svých postojích. Jsme nedůvěřiví k těm, kteří se odváží náš přístup zpochybňovat.

3. Hráčův klam

Jedna z nejznámějších investorských pouček praví, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Náš mozek ale rád extrapoluje/projektuje budoucnost z toho, co se stalo. Necítíte náhodou také tak silně, že když při hraní rulety padne několikrát za sebou červená, musí už zákonitě příště padnout černá? Zdá se vám, že šance nejsou 50 na 50, ale o něco více v prospěch černé?

4. Ponákupní racionalizace

Nikdo nejde do tržní pozice s cílem přijít o peníze, a proto bychom také neměli dodatečně racionalizovat svá rizika (například ignorovat stop-lossy). Dobří tradeři vědí, jak vydělat peníze - ti nejlepší znají recept na to, jak přijímat ztráty.

5. Nepracujeme s pravdědobností

Historie je tvořena úseky, v nichž se "nic neobvyklého neděje". Toto zkreslení zhoršuje naši schopnost řízení rizika. Přeceňujeme možnost vzniku nepravděpodobné události (například akciovou sázkou na akvizici), nebo naopak podceňujeme rizika "černých labutí" (dopady fiskálního útesu nebo teroristického útoku).

6. Observační zkreslení

Náhle si uvědomíte něco, co jste si dříve neuvědomovali. Například koupíte "konopné" akcie, protože vsadíte na legalizaci marihuany. Nikdy dříve by vás to nenapadlo, ale dnes, kamkoli se podíváte, vidíte stále více důkazů, které potvrzují vaši tezi. Některé myšlenky, které nám okolí vnucuje, se mohou později ukázat jako pravdivé, přesto k nim ale musíme přistupovat s rozvahou.

7. "Status-quo zkreslení"

Většina z nás si vytváří vlastní návyky, například rádi používáme tu samou zubní pastu nebo preferujeme stejnou značku telefonu. Rutina většinou ovládne i naše investice - chceme obchodovat jen akcie (nebo indexy), na které jsme zvyklí. Často opomíjíme příležitosti vyskytující se za touto naší "komfortní zónou". Za vším stojí nejpřirozenější lidská vlastnost - strach z neznáma.

8. Negativistické zkreslení

Současná přecitlivělá společnost reaguje obzvláště bouřlivě na negativní titulky v novinách. Podle behaviorálních psychologů vnímáme negativní zprávy silněji, a proto je považujeme za důležitější než ty pozitivní. Akciový trh je předstihovým indikátorem – věřte tomu, medvědi!

9. Efekt rozjetého vlaku

Jak rozšířený je tento efekt na finančních trzích. Učí se o něm už na školách (investování na základě momenta). Nikdo z finančního průmyslu nechce prošvihnout sebemenší pohyb akciového trhu. Důsledky tohoto zkreslení lze sledovat v praxi - historii kvůli němu píše rozkolísaný ekonomický cyklus vzestupů a pádů. V běžném životě je zkreslení přikrmováno snahou zapadnout, na trzích za ním stojí dva faktory - strach a chamtivost.

10. Projekční zkreslení

Toto zkreslení má na svědomí domněnka, že jsou ostatní naprogramováni stejně (což nejsou) a predikují budoucnost podobným způsobem jako my. Vede to k falešnému konsenzuálnímu zkreslení, které nejenže očekává, že lidé myslí stejně, ale že také docházejí ke stejným závěrům.

11. Krátkozrakost

Za současnou krizi bychom měli děkovat právě tomuto zkreslení. Zajistit si životní úroveň na úvěr, mnohdy za cenu zadlužení svých dětí, není ničím jiným než projevem krátkozrakosti při plánování budoucnosti. Teď hned se chceme mít tak dobře, jak jen to jde, ale placení odkládáme. Tuto lidskou vlastnost pozorujeme na zadlužení a rostoucích deficitech vyspělých států. Koncept páky zneužitý nedokonalou lidskou myslí je příčinou všech nemovitostních krizí současnosti.

12. Efekt kotvení

Tento efekt je známý také jako past relativity. Dochází k němu tehdy, když tvoříme analýzy z limitovaného množství hodnot. Často se v tržním prostředí projevuje skrze fundamenty, například když pozorujeme, že je akcie levná ve vztahu ke svým konkurentům nebo historii (takzvaná valuační past).

Dispoziční efekt aneb noční můra investorů – díl první
Každý z investorů to někdy zažil, někteří dokonce mnohokrát. Řeč je o předčasném prodávání ziskových investic a naopak držení ztrátových pozic příliš dlouho.
Dispoziční efekt aneb noční můra investorů – díl druhý
V prvním dílu našeho seriálu jsme si vysvětlili pojem dispoziční efekt. Dnes se dále seznámíme s jeho důležitou součástí, kterou proponenti behaviorálních financí označují jako mentální účetnictví.
Dispoziční efekt aneb noční můra investorů – díl třetí
Už víme, co je to dispoziční efekt. V minulém dílu jsme se seznámili s tzv. mentálními účty. Ve třetím pokračování se podíváme na empirickou analýzu dispozičního efektu.
Zdroj: Minyanville.com