8 dovedností důležitých pro život a podnikání
|

8 dovedností důležitých pro život a podnikání

Některé dovednosti je možné získat v průběhu života, jiné jsou vrozené. Vzájemně se sčítají a doplňují. Když máme všechny potřebné, jsme takzvaně stoprocentní. Bez nich naopak ztrácíme potenciál. Ten však lze zvýšit spoluprací s někým, kdo potřebnými dovednostmi disponuje.

Psychologie Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování

Spolupráce je základním předpokladem podnikání. S ohledem na omezený čas každého člověka není možné, aby jedinec měl všechny potřebné dovednosti na nejvyšší úrovni. Veškeré dále uváděné dovednosti jsou ovšem individuálního charakteru a jsou současnou společnosti velice opomíjené.

Pokud chceme být v podnikání úspěšní, musíme se na tyto dovednosti zaměřit a rozvíjet je. V momentu, kdy má naše konkurence lepší výchozí pozici (menší daňové zatížení, vyšší podporu státu a podobně – zahraniční firmy), znamená to pro nás automaticky snížení potenciálu, který musíme kompenzovat výrazným zvýšením úrovně svých dovedností, vzdělání nebo kvality informací. Vzdělání sice úzce souvisí s úspěchem, mnoho lidí ovšem tráví spoustu času studiem, aniž by chápalo vztah reálného světa a znalostí nabytých ve škole.

Od celkových dovedností se odvíjejí naše schopnosti. Mezi ně patří také proaktivní přístup, způsob myšlení, schopnost dosáhnout cílů, umění komunikovat, zaujmout lidi a vytvářet pozitivní prostředí pro splnění důležitých cílů v podnikání. Jsou to často spíše návyky, které jsme si osvojili. Větší část tvoří vrozené, menší pak získané schopnosti. Pokud chceme obě tyto součásti své osobnosti změnit, čeká nás hodně práce, neboť jsou často silně zakořeněny v naší osobnosti.

1. Sebedůvěra

Každý podnikatel musí především věřit sám v sebe a ve své dovednosti. Stanoví-li si cíl podnikání, musí věřit, že to dokáže. Pokud o sobě vnitřně pochybujeme, vždy se to podepíše na našem výkonu. Tuto skutečnost nelze obejít ani tím, že si sami začneme něco nalhávat. Na základě objektivních věcí, které o sobě víme, musíme dospět k názoru, zda na to máme. V případě, že o sobě pochybujeme, znejistíme, což vycítí i ostatní.

Tyto informace se ukládají do našeho podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali. Toto podvědomí ovlivňuje naše myšlení, schopnosti a neverbální komunikaci, kterou je obtížné ovládat. Skutečnost, že si člověk nevěří, mohou pak snadno odhalit potenciální obchodní partneři. S ohledem na obchod je to vždy špatně, lidé raději spolupracují s člověkem, z něhož cítí jistotu, jelikož se na něj mohou spolehnout a v jejich očích to zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Ve výjimečných situacích lze přeprogramovat své podvědomí a ošálit ho, čímž získáme dobré přesvědčovací schopnosti (neverbální komunikaci, projev, schopnost argumentace), jedná se však o složitý proces, který dokáží správně ovládat jen mentálně velice silní jedinci.

Víra

Nestačí pouze věřit sobě, ale také tomu, co jsme si určili jako cíl podnikání. Je to stejná situace, jako když si člověk nevěří sám. Často realizace podnikatelského nápadu zabere mnoho času, než se podaří myšlenku přeměnit na peníze (cíl každého podnikání). Pokud člověk nevěří svému projektu, znamená to, že není schopen ho prodat sám sobě (zboží, službu), těžko ho poté bude umět prodat svým zákazníkům či partnerům.

V začátcích podnikání víra znamená věřit vizi, jelikož produkt ještě nebyl vytvořen. V případě, že na realizaci společně s námi pracuje více lidí, musíme být přesvědčení, že tito lidé věří společnému podnikání stejně jako my. Ve firmách se na manažerských úrovních proto často využívá vedení pomocí sdílené vize. Všichni mají společný cíl a táhnou za jeden provaz.

V rámci řízení je vždy nutno odhalit spolupracovníky, kteří projektu nevěří nebo o něm pochybují. Jsou totiž hrozbou pro úspěšné dokončení projektu, jelikož část práce, která je delegována na člena týmu, nemusí být odvedena správně. Tato osoba tak může negativně ovlivňovat další osoby v týmu a celou operaci ohrozit. Vzniká tak velké riziko, nákaza se často šíří rychle, je to taková speciální forma rakoviny, která demotivuje celý tým, a proto je potřeba při řízení týmu mít vždy oči na stopkách, zasahovat rychle a přiměřeně.

Disciplína

Většina lidí, kteří dosáhnou velkého úspěchu, musí předtím projít adekvátně velkým "peklem", které si dobrovolně zvolí s ohledem na své tužby a vize. Tyto nepříjemné okamžiky jsou součástí podnikání. Je potřeba umět být sám sobě šéfem, jinak nezvládneme řídit ostatní lidi. Na začátku disciplína pomůže tvrdě pracovat a nesnižovat laťku, později díky ní neusneme takříkajíc na vavřínech, takže nepřijdeme jen tak snadno o to, co jsme vybudovali.

Pokud lidé uvidí, že nemáme disciplínu, nedodržujeme termíny, přestanou nás respektovat a plnit své úkoly. Taková situace se opakuje v mnoha firmách, ve kterých jsou řídící pracovníci respektováni pouze z titulu funkce, nikoli osobnosti a kvality.

Plánování a realizace podnikatelského záměru zahrnuje mnoho úkonů. V případě, kdy je člověk navíc stále zaměstnán, musí těmto činnostem věnovat téměř veškerý volný čas. Je běžné, že zatímco přátelé se jdou bavit, cílevědomý a disciplinovaný podnikatel je doma a pracuje pro firmu. Člověk si tak sám vyzkouší, jak silné jsou jeho odhodlání a motivace.

Vytrvalost

Mnoho lidí si myslí, že když něco vymysleli a "dali to na papír", že už v této fázi má jejich nápad ohromnou hodnotu, a ihned počítají, kolik peněz a jak rychle jim vynese. Špatná úvaha, nápad totiž získává hodnotu pouze ve fázi realizace. Prodat jej lze pouze v okamžiku, kdy se váš byznys model stal životaschopným (firma začala generovat zisk). Tomuto stavu předchází řada úkonů, které jsou časově a psychicky náročné.

Velmi lehce se stane, že náklady několikanásobně převýší částku, kterou jste původně plánovali. Věci, které jste dosud považovali za banální, se stanou komplikovanějšími. Tyto činnosti se tak lehce mohou z původních měsíců protáhnout i na několik let. V průběhu této fáze je člověk často staven do situace, kdy má na stole spoustu práce, zatímco peníze jsou v nedohlednu.

Představivost

Možná to zní překvapivě, ale představivost je klíčová, především v raném stádiu podnikání, kdy je potřeba záměr detailně promyslet. Jelikož produkt ještě v této fázi neexistuje a není hmatatelný, je potřeba si ho umět představit - jak bude vypadat, fungovat, jak se bude prodávat, jaký bude marketing, čím překonáme konkurenci, s kým budeme spolupracovat a jak. Čím lepší představivost člověk má, tím lepší koncept může připravit.

V USA při pozorování úspěšných podnikatelů zjistili, že často mají vynikající představivost. Z psychologického hlediska platí, že myšlenky dokáží ovlivňovat naše podvědomí, které je schopné pozitivně působit na naši aktivitu (to, co děláme) směřující k úspěšnému dokončení podnikatelského záměru. Někdy se můžeme setkat se rčením: "To, co jsme schopni si v duchu představit, toho také můžeme skutečně dosáhnout." Mozek nedokáže rozlišit mezi realitou a myšlenkami, neboť když zavřeme oči a představujeme si věci, náš mozek vnímá představy jako reálné obrazy a emoce.

V podnikání je velice důležitá motivace. Pokud si dokážeme v mysli vizualizovat budoucí úspěchy a zažívat s tím spojený úžasný pocit, je to jedna z nejlepších cest, jak být celou tu dobu motivován. Emoční představa je vždy silnější než vizuální (papír s nápadem). To platí jak u motivace, tak při prodeji čehokoli.

Představivost je tvůrčí schopnost. Pablo Picasso tvrdil, že všechny děti se rodí jako umělci, to jen systém způsobí, že o tuto dovednost přijdou. V současnosti mnoho lidí ztrácí představivost během dospívání, kdy rezignují na své sny pod tíhou každodenních starostí. Velkou vinu na tom má způsob života i vzdělávací systém, který je postaven často na jedné "správné" odpovědi, má tendenci paušalizovat, trestat špatnou známkou za špatnou odpověď a potlačovat individualitu.

Spoléhání se jen na sebe

Na tuto věc doplatila řada lidí, kteří vytvořili své podnikání a přidělili mu výkonného ředitele, projektového manažera, kamaráda, nebo spoléhali na rádoby odborníky a podobně. Tímto chováním si lidé ve své hlavě vytvoří alibi ("nemusím se tomu věnovat, on/ona to přece zvládne dobře za mě"). Zapomíná se ovšem na to, že motivace těchto lidí je často odlišná od motivace vlastníků.

Ve většině případů má navíc taková pověřená osoba méně informací a znalostí o daném projektu. Kdo má více informací, více projektu věří, jelikož si je jistější ve věcech, s kterými se denně v podnikání setkává. Některé informace navíc nelze sdělovat (hrozí odcizení know-how). Předáním řízení se tedy zhoršuje informační systém (kvalita informací, které se k vám dostávají), můžete se tedy stát příjemcem lehce zkreslených informací, které posléze špatně vyhodnotíte. Jedno špatné rozhodnutí přitom může firmu stát budoucnost nebo zisk.

Najímaní odborníci a výkonní pracovníci mají své místo. Je dobré využívat i služeb konzultantů, řízení by ale mělo být v rukou toho nejpovolanějšího - vás. Ocitnete-li se v situaci, která vám znemožňuje to takto provést (nemoc, nedostatek času), snažte se přinejmenším dohlížet z pozice zúčastněné osoby. Správný podnikatel by se měl vyvarovat uvedeného alibi a neměl by se bát "rozumně riskovat". Trest nebo pochvala má přijít jen za to, co uděláte. Ideální v podnikání je být závislý na co nejméně lidech, je lépe, když případné chyby uděláte vy sami a poučíte se z nich, než aby tyto zkušenosti získal člověk, který s nimi může kdykoli z firmy odejít.

Energie

Naše tělo je jako produkt, který má určité produkční schopnosti, které se odvíjejí od toho, co tělu dáváme (především strava, pohyb, odpočinek). Pokud jíme málo nebo nekvalitně, tělu i mozku klesá výkonnost. Je to podobné jako u auta - špatný benzín a olej zničí i nejkrásnější Ferrari. Podnikání je náročná disciplína. Člověk je při něm vystaven mnoha situacím, s kterými se musí umět vypořádat, a proto je důležité, aby tělo bylo v pohodě. Když jsme hladoví nebo se nekvalitně stravujeme, výrazně snižujeme svůj potenciál. V tomto stavu mozek ani tělo nejsou schopny podávat 100% výkony.

Tento problém se týká řady mladých lidí (hlavně studentů), kteří s podnikáním začínají. Obzvláště pro ně je toto období náročné, musí platit školné, ubytování, věci do školy a podobně, a většina si proto potřebuje přivydělat. Pokud nejsou studenti z movitých rodin, obvykle nemají moc peněz a času, takže šidí svoji životosprávu na úkor "důležitějších věcí". Doporučuje se přitom každý den se v klidu nasnídat, jinak tělo jede na pohon z předchozího dne.

S příjmem energie souvisí také to, jakou energii umí naše tělo vytvořit ve vztahu k vnějšímu okolí. Je to vrozená schopnost, jedná se o vůdčí povahu některých jedinců (charisma). Je prokázáno, že lidé, kteří jsou takzvaně plní energie, umějí lépe pozitivně působit na lidi, lépe tyto informace vstřebávají ve srovnání s typickou komunikací většiny lidí, kde slova nejsou doprovázena silnými emocemi a pocitem vášně pro danou situaci.

Tito lidé dosahují lepších výsledků při vedení lidí, jelikož tuto energii umějí prostřednictvím svých specifických rysů chování předávat dále (výraznější neverbální komunikace, mimika obličeje, gesta, tón hlasu a podobně). Pokud budeme jíst celý pouze samá éčka, stabilizátory, aromatizátory, náhražky a podobně, naše tělo bude v odpovídajícím stavu, tedy špatném.

Odpočinek

Mnoho lidí se domnívá, že čím více pracují, tím více vydělají peněz. Ano, takto tomu je v zaměstnání, kde jste placeni hodinovou sazbou a kde na vás nejsou kladeny přílišné nároky, pokud jde o přemýšlení o práci. Podnikání je na rozdíl od většiny zaměstnání tvůrčí činnost, ve které platí, že člověk musí neustále přemýšlet (plánování, organizování, realizování, kontrola). V podnikání jste v práci prakticky neustále, s ohledem na množství činností, které musíte zastat, se lehce stanete strojem, který se neumí zastavit. Situace je ještě náročnější, když například pracujete z domova, nedochází totiž k přirozené změně prostředí, podvědomě dochází k tomu, že člověk má zafixovaný svůj domov jako pracovní prostředí, které ho podvědomě nutí doma stále pracovat.

V podobném kolečku je chycena řada podnikatelů, často i dlouho poté, co se již toto vysoké nasazení negativně projeví na zdraví či rodině. Rozpady manželství či nefungující vztahy nejsou vzácností. Odpočinek je tedy důležitý jak pro osobní život, tak pro vlastní podnikání. Díky odpočinku přestanete být položení a zahledění do práce a získáte nadhled, který je důležitý pro schopnost podívat se na podnikání z jiné perspektivy.

Často může být v případě problémů v podnikání překvapivě nejlepším řešením týdenní pobyt na horách, kde si člověk odpočine a přijde na nové myšlenky, které by ho v práci jen těžko napadly. Odpočinek umožní si uvědomit, proč vlastně chceme vydělávat velké peníze. Spousta lidí se za něčím honí, aniž by měla čas si vlastně uvědomit a přemýšlet o tom nejpodstatnějším, a sice proč to všechno dělá a co je skutečně dělá šťastnými.


Více o knize Ukradený potenciál, z níž je tato ukázka, najdete na webu Ukradenýpotenciál.cz. Autor knihy byl i hostem ve studiu Investičního webu.

Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii
včera v 21:30

Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii

Americké akcie ve středu převážně zpevnily. Index Dow sice skončil již popáté v řadě v červených číslech, jeho...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 21:29

EU prý formálně vetuje fúzi LSE a Deutsche Börse

Evropská komise již brzy zamítne navrhované spojení burzovních společností Deutsche Börse a London Stock Exchange ...
Evropské akcie Fúze a akvizice Regulace
včera v 20:20

Kanadská Enbridge propustí šest procent zaměstnanců

Největší kanadský provozovatel ropovodů a plynovodů Enbridge propustí asi tisíc zaměstnanců, což představuje šest...
Kanada Ropa Zemní plyn
včera v 20:17

Reuters: Amazon koupí předního arabského e-prodejce Souq.com

Americký internetový prodejce Amazon se dohodl na koupi sta procent akcií dubajského on-line prodejce Souq.com....
Americké akcie Fúze a akvizice Internet
včera v 19:52

Až 32 % lidí v subsaharské Africe nemá přístup k pitné vodě

Až 32 %obyvatel subsaharské Afriky nemá přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě. U příležitosti středečního...
Voda Afrika
Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila
včera v 18:00

Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila

Evropské akcie v polovině pracovního týdne prohloubily ztrátu z úterní seance. Trhy dolů táhnou obavy z dalších kroků...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:34

Výrobce luxusního zboží Hermès zaznamenal v loňském roce rekordní zisk 1,1 miliardy eur

Francouzský výrobce luxusního zboží Hermès zaznamenal loni rekordní zisk 1,1 miliardy eur (29,7 miliardy Kč)....
Francie Luxus Výsledková sezóna
včera v 17:18

Google umožní sdílení polohy přes aplikaci Google Maps

Uživatelé populární mapové aplikace Google Maps budou moci od příštího týdne sdílet s ostatními svou přesnou aktuální...
Alphabet (Google) Americké akcie Technologie
včera v 17:02

Sinopec získá rafinerii v Africe, podíl koupí od Chevronu

Čínská společnost Sinopec získá první velkou rafinerii v Africe. Za většinový podíl zaplatí americké ropné firmě...
Čína Chevron Americké akcie
Pražská burza ve středu uzavřela v mínusu, akcie Komerční banky zlevnily téměř o 2 %
včera v 16:45

Pražská burza ve středu uzavřela v mínusu, akcie Komerční banky zlevnily téměř o 2 %

Pražská burza ve středu nenavázala na zisk z úterní seance, když index PX klesl o 0,39 % na 978,91 bodu. Dolů burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Moravcová (BOSSA): Zlato je aktuálně poměrně drahé, na trhu s průmyslovými kovy mohou být zajímavé tyto dvě sázky
včera v 16:30

Moravcová (BOSSA): Zlato je aktuálně poměrně drahé, na trhu s průmyslovými kovy mohou být zajímavé tyto dvě sázky

Cena zlata je aktuálně poměrně vysoko, s nákupy tohoto drahého kovu by proto investoři měli vyčkat na zajímavější...
Komodity Průmyslové kovy Vzácné kovy
včera v 16:13

Nizozemská ING je vyšetřována kvůli transakcím v Uzbekistánu

Nizozemskou bankovní společnost ING začali vyšetřovat státní zástupci kvůli podezření na možné praní špinavých peněz...
Nizozemsko Banky Evropské banky
Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou část aktivit z Londýna
včera v 15:56

Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou část aktivit z Londýna

Americké banky Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou stovky pracovních míst a část aktivit z Londýna jinam do...
Banky Americké banky Spojené království
Bookmakeři čekají ukončení devizových intervencí na konci června
včera v 15:37

Bookmakeři čekají ukončení devizových intervencí na konci června

Bookmakeři sázkové společnosti Fortuna očekávají, že Česká národní banka (ČNB) ukončí devizové intervence na svém...
Česká republika Česká koruna Měny
Koděra (CREDITAS): Komodity jsou zprostředkovaně ovlivňovány i vývojem sazeb, zajímavé mohou být sázky na zlato přes akcie některých těžařů
včera v 15:20

Koděra (CREDITAS): Komodity jsou zprostředkovaně ovlivňovány i vývojem sazeb, zajímavé mohou být sázky na zlato přes akcie některých těžařů

Ceny komodit ovlivňuje kromě jiného i vývoj úrokových sazeb velkých centrálních bank. Kromě zpřísňování měnové...
Úrokové sazby Centrální banky Fed
včera v 15:03

USA: Prodeje starších domů v únoru klesly o 3,7 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v únoru meziměsíčně klesly o 3,7 % na celoročně přepočítané tempo 5,48...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americký realitní trh
včera v 14:35

Jih EU kritizoval šéfa euroskupiny kvůli výroku o pití a ženách

Portugalský premiér António Costa ve středu vyzval předsedu euroskupiny Jeroena Dijsselbloema k rezignaci. Reaguje...
Evropská unie Politika
včera v 14:19

Rusko zmírní daňovou povinnost lidem zasaženým sankcemi

Ruští poslanci ve středu schválili zákon, který umožní ruským podnikatelům neplatit v Rusku daně z majetku v...
Rusko Daně