Dokázali, že jsou tradeři idioti, a získali prestižní ocenění

Dokázali, že jsou tradeři idioti, a získali prestižní ocenění

| redakce

Ekonom Colin Camerer spolu se svým týmem získal cenu prestižní americké nadace MacArthur za odhalení toho, že tradeři povětšinou nejednají, diplomaticky řečeno, příliš chytře. Akademici si tak v příštích pěti letech budou užívat 625tisícového grantu.

MacArthur každoročně uděluje ocenění "Genius Grant" těm, u nichž odhalí "výjimečnou kreativitu práce a vyhlídky na další zlepšení". Mezi laureáty se nedávno zařadil také behaviorální ekonom CalTech Colin Camerer, který se proslavil tím, že označil většinu traderů za idioty.

V roce 2010 se Colin Camerer stal spoluautorem studie Using Neural Data to Test A Theory of Investor Behavior: An Application to Realization Utility, která představuje teorii takzvaného "realizačního užitku" a podle údajů Fedu v St. Louis se stala nejstahovanějším dokumentem.

Camerer a spoluautoři studie odhalili, že jejich investiční model "realizačního užitku" převládá mezi tradery více, než by bylo zdrávo.

Když zisky, tak hned!

Teorie "realizačního užitku" popisuje jev, kdy trader dává přednost realizovaným (okamžitým) ziskům před těmi "papírovými", které by se mohly kumulovat v jeho teoretické bilanci. Typický realization utility trader vybírá kapitálové zisky co nejdříve a realizaci kapitálových ztrát odkládá na co nejpozději.

U velkého množství traderů kontroluje investiční rozhodnutí část mozku, která by to dělat neměla, a to mnohem častěji, než by bylo dobré pro výsledky obchodování. Když se tak děje, dochází podle vědců k následujícímu jevu:

Z celkem 495 příležitostí, v nichž sledované subjekty realizovaly zisky, nebyla drtivá většina těchto rozhodnutí optimální. Vzhledem k tomu, že akcie vykazovaly v experimentu spíše krátkodobé cenové pohyby, všeobecně bylo vhodnější akcii s dobrou výkonností držet. Většina (77,9 %) rozhodnutí držet ziskové akcie byla optimální, a naopak (67,5 %) rozhodnutí prodat tyto akcie optimální nebyla.

Analogicky bylo na základě výzkumu všeobecně vhodnější strategií prodat akcii, které se dařilo špatně. 79,2 % rozhodnutí prodat ztrátové akcie bylo optimálních, zatímco 80,3 % rozhodnutí držet takovéto akcie se jako optimální neukázalo.

Realizované zisky a ztráty vs. optimální rozhodování
Realizované zisky a ztráty vs. optimální rozhodováníZdroj: Yale

Závěry studie jsou v rozporu s tradingovým modelem prosté racionality, v němž subjekty maximalizují očekávanou hodnotu konečných zisků.

Zdroj: Business Insider

reklama
reklama