Volby 2013: Jak přilákat investice?

Volby 2013: Jak přilákat investice?

| redakce

Jak udržet stávající investory a na co nalákat nové? Může nižší zdanění kapitálu zvýšit zájem o investování v České republice? Jakou roli hrají další faktory, jako jsou úroveň podnikatelského prostředí, kvalita infrastruktury, vzdělání pracovníků nebo profesionalita státních institucí? Co si o tom všem myslí politici a ekonomové?

Analytické centrum Glopolis ve spolupráci s RSJ a.s. uspořádaly debatu s názvem "Volby 2013: Jak přilákat investice?".

To nejlepší z debaty najdete zde a na Twitteru Investičního webu.

Debatující: Jan Mládek (ČSSD), František Laudát (TOP 09), Tomáš Hajdušek (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Luděk Niedermayer (ředitel v oddělení consulting společnosti Deloitte a bývalý viceguvernér ČNB) a Pavel Sobíšek (hlavní ekonom UniCredit Bank). V publiku by měli zasednout a diskuzi rozvíjet i zástupci dalších politických stran.

Výchozí otázka diskuze:

Jaký typ investic by měla ČR podporovat a co pro to hodláte udělat?

To nejlepší z debaty najdete na Twitteru Investičního webu.

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s relativně vysokým podílem investic k HDP (stále se pohybuje nad 20 %), za což z větší míry vděčí soukromému sektoru, a to jak domácímu, tak zahraničnímu. Jeho podíl na celkovém objemu investic činí i v době ekonomického zpomalení kolem 60 %. Většina zahraničních investic směřovala v případě České republiky do exportně orientovaných sektorů, zejména v oblasti automobilového průmyslu, ale i elektroniky či služeb.

Zahraniční investoři doposud oceňovali zejména levnou, avšak kvalitní pracovní sílu, blízkost vyspělých i rozvíjejících se trhů a poměrně kvalitní a stabilní institucionální prostředí. Komparativní výhoda levné pracovní síly se však s postupujícím časem vytrácí. Mezinárodní studie navíc ukazují (například WEF 2013), že Česká republika začíná významně ztrácet v oblastech, jako jsou podnikatelské prostředí, kvalita institucí nebo investice do celoživotního vzdělávání a výzkumu.

Kvalitnější a profesionálnější správu věcí veřejných by kromě podnikatelů jistě uvítal i každý občan. Předvolební debaty o tom, jak stimulovat vyšší investice do ekonomiky, se nejčastěji stáčí ke dvěma tématům, a sice otázce zdanění (konkrétně kapitálu) a využití veřejných investic při nastartování slabého růstu.

V souvislosti s daněmi studie mezinárodních institucí i akademických pracovišť (Bellak, Leibrecht, Strehrer 2008) poukazují na skutečnost, že výše daňové sazby již není zdaleka tak silným motivačním faktorem i proto, že řada zemí v poslední době zdanění firem značně snížila. Na druhé straně současné korporátní zdanění v České republice spíše zvýhodňuje dluhově financované investice (a tím zvyšuje zadlužení společností) oproti investicím z nového vlastního kapitálu, což byl například jeden z argumentů ve prospěch snížení daně z dividend.

Z některých debat o míře veřejných investic by se mohlo zdát, že vlády ČR téměř neinvestují. Srovnání s průměrem EU však ukazuje, že v průměru je podíl státu na celkovém objemu investic o 5 procentních bodů vyšší, než je v EU obvyklé (Eurostat).

Důležitými otázkami, na které se v debatě o investicích možná trochu zapomíná, jsou také, kam by měly investice směřovat a jaké oblasti české ekonomiky by měly pomáhat rozvíjet. Investice, ať už domácí, nebo zahraniční, nejsou jen motorem ekonomiky. Pokud směřují do oblastí s vyšší přidanou hodnotou, přinášejí kromě nových pracovních míst ve větší míře i moderní technologie, znalosti a dovednosti, které posilují schopnost společnosti lépe se adaptovat na stále proměnlivější globální prostředí. I proto je důležité zeptat se kandidátů politických stran na jejich vize a plány.

reklama
reklama