ETF, které mají překonat trh

| redakce

Burzovně obchodované fondy (ETF) mohou být spravovány pasivně i aktivně. Druhá zmíněná skupina tvoří jen malou část z celkového počtu nabízených ETF. Cílem aktivně řízených fondů je překonat výkonnost určitého indexu nebo nabídnout originální investiční strategii. Ukážeme, jak mohou vypadat některé "aktivní ETF".

Převážná většina burzovně obchodovaných fondů pasivně kopíruje některý z oficiálních indexů. Občas však můžete narazit na ETF, jehož portfolio je řízeno aktivně. V USA je aktuálně evidováno 62 aktivně řízených ETF, jež spravují majetek ve výši přibližně 14,3 miliardy USD. Jen pro srovnání, pasivně řízených fondů je v USA evidováno přes 1 500 s více než 1,56 bilionu dolarů pod správou. Počet aktivně řízených ETF (oproti klasickým pasivně řízeným fondům) nijak výrazně nenarůstá. Přesto mohou nabídnout zajímavé investiční strategie. Vybrali jsme tři aktivně řízené ETF, které mohou uspokojit specifické potřeby investorů.

Akcie s vynikající výkonností

Na akcie z indexu Russell 3000 se zaměřuje fond TrimTabs Float Shrink ETF (TTFS). Jednotlivé tituly jsou vybírány s cílem dlouhodobě překonávat výkonnost uvedeného indexu. Portfoliomanažer fondu vyhledává společnosti s dlouhodobě vynikající výkonností.

Z hlediska tržní kapitalizace spadá více než polovina titulů (57,1 %) mezi středně velké firmy. Nejvyšší váhu v portfoliu zaujímají společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží (26,3 %). Na dalších místech naleznete společnosti ze sektoru informačních technologií (18,2 %), financí (17,1 %) či průmyslu (14,8 %). Naopak velmi nízké zastoupení mají společností působící v sektoru telekomunikací (1,1 %), utilit (1 %) a energetiky (0,9 %).

Mezi nejvýznamnějšími tituly naleznete například společnosti Time Warner Cable, Heartland Payment Systems, T-Mobile US, FLIR Systems či Marvell Technology Group. Za poslední rok se portfoliomanažerovi ETF daří držet nad výkonností sledovaného indexu. TrimTabs Float Shrink ETF si za uplynulý rok připsal více než 26 %, přičemž index Russell 3000 zhodnotil mírně přes 20 %.

TrimTabs Float Shrink ETF
TrimTabs Float Shrink ETFZdroj: Google

Mix kvalitních dluhopisů

Portfoliomanažer fondu Pimco Total Return ETF (BOND) Bill Gross se zaměřuje na kvalitní dluhové cenné papíry. Aktuálně investuje fond do dluhopisů od 789 různých emitentů. Nejvyšší zastoupení mají v portfoliu dluhopisy z USA (69,9 %), následované mezinárodními dluhopisy (21,5 %). Necelá 3 % spravovaných prostředků jsou držena v hotovosti.

Téměř 30 % portfolia zaujímají státní dluhopisy. Druhou nejvýznamnější skupinu tvoří hypotéční zástavní listy (23,9 %). Mírně přes 10 % spravovaných prostředků připadá na firemní dluhopisy. Z hlediska doby splatnosti držených dluhopisů mají nejvyšší váhu cenné papíry s dlouhou dobou splatnosti: 30 a více let (20 %), 20 až 30 let (19,1 %) a 10 až 20 let (14,8 %). Na dluhopisy se splatností od jednoho roku do pěti let připadá přibližně 20 % spravovaných prostředků.

Pimco Total Return ETF vznikl 29. února 2012. Výkonností tento fond investory příliš nepotěšil - za poslední rok si připsal pouhých 0,17 %, kdo investoval na začátku letošního roku, zůstává v červených číslech (-1,08 %).

Pimco Total Return ETF
Pimco Total Return ETFZdroj: Google

Pokračování článku ze 14. října 2013 - ETF zaměřující se na dluhopisy emerging markets - najdete na serveru ETFs.cz.

Zdroj: ETFs.cz

reklama
reklama