České mezery v investování

České mezery v investování

| redakce

Češi se zbytečně připravují o možnost vyššího zisku ze svých investic. Mají málo informací a investiční rady a tipy nehledají vždy na správných místech.

Podle aktuálního exkluzivního průzkumu realizovaného pro Citibank Europe, který se zaměřil na chování Čechů při investování či zhodnocování svých peněz, se nejvíce českých investorů radí o vhodných možnostech investování svých peněz s osobním bankéřem (35,7 %). Na doporučení osobního bankéře spoléhají více ženy. U žen, které pravidelně investují, dosahuje podíl dokonce 44,5 %.

Téměř čtvrtina investujících (23,8 %) se spoléhá na doporučení známých a více než pětina investorů (21,8 %) hledá tipy na investiční příležitosti v médiích. Pro muže jsou média zdrojem inspirace více než dvakrát častěji než pro ženy. Na reklamní sdělení finančních institucí dá pouhých 7,9 % českých investorů.

Schůzky s bankéřem mimo banku

38,5 % investorů řeší své konkrétní investice osobně v bance, avšak téměř třetina (32,1 %) již prostřednictvím internetového bankovnictví. Téměř každý sedmý investor (14,7 %) využívá možnosti schůzky s bankéřem, avšak mimo pobočku banky, a raději tak volí jiné místo dle své individuální preference a potřeby.

**Zajímavé je, že 10 % dotázaných není s dosavadním způsobem a formou řešení svých investic spokojeno a upřednostňovalo by jiné místo než bankovní pobočku, přičemž téměř polovina těchto respondentů uvádí, že jim v současnosti banka jinou, pro ně vyhovující možnost nenabízí.

"Možnost sejít se s bankéřem na klientem určeném místě a v čase, který je pro něj vyhovující, je klienty velice vyhledávaná. V současnosti ji využívá přibližně 55 % těch, kteří s námi investují," říká Veronika Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví Citibank. "Každému investorovi doporučujeme poradit se o svých možnostech v oblasti investování s profesionálem. Zkušený investiční bankéř sestaví jeho investiční profil a poskytne mu cenné rady a doporučení týkající se pro něj nejvhodnějšího typu investice. Taková konzultace je nejen v případě vyšších investic nenahraditelná."

Špatné představy o investování

Téměř pětina (19,4 %) respondentů uvedla, že peníze neinvestuje, protože nemá o dostupných možnostech investování dostatek informací. 10,3 % respondentů neinvestuje z důvodů možného rizika ztráty investovaných peněz. Neúplné či zkreslené informace mají Češi také v souvislosti s částkou potřebnou k investování. Více než pětina respondentů (21,3 %) se domnívá, že minimální výše volných finančních prostředků nutných pro investování je 300 tisíc Kč. 5,1 % respondentů uvedlo dokonce částku milion a více.

Zhruba desetina Čechů má obavy z rizika ztráty investovaných peněz. "Mnoho Čechů stále nemá o investování a jeho možnostech dostatečné a korektní informace, i proto je mnoho lidí v investicích zbytečně příliš zdrženlivých," doplňuje Veronika Špaňárová. "Vhodně diverzifikované portfolio sestavené s pomocí investičního bankéře může lidem přinést často zajímavé výnosy. Investovat lze již od 500 Kč měsíčně."

Průzkum byl realizován v září 2013 metodou on-line dotazování (Instant Research společnosti IPSOS) na reprezentativním vzorku 500 respondentů z dospělé populace ČR.

Zdroj: Citibank

reklama
reklama