Dva a půl tisíce let finančních inovací

| redakce

Vyspělé státy zadlužené až po uši a bezmocné centrální banky, kterým se ani usilovným litím peněz do ekonomiky nedaří nastartovat výraznější ekonomický růst. Je už snad jedinou cestou, jak nastartovat inflaci, válka? Nebo by stačil nějaký "zlepšovák" v podobě finanční inovace?

Komponenty růstu americké peněžní zásoby

Podle Jima Reida, výkonného ředitele a šéfa úvěrových strategií v Deutsche Bank, může existovat ještě alternativa. "Finanční inovace jsou hlavním pozitivním faktorem pro multiplikaci vkladů, protože určují (mimo jiné) objem páky, s níž bankovní systém funguje."

Hlavním důvodem současných problémů je bezesporu zhruba 2 600 let finančních inovací. Následující tabulka shrnuje klíčové milníky "finančního inženýrství", které lidstvu umožňovaly stále další zadlužování.

Jaký bude příští finančně-inovativní milník, který nám umožní "nakopnout plechovku po cestě zase o kousek dál"?

RokFinanční inovace
600 př. n. l.První důkazy o ražbě mincí v Efezu
221 př. n. l.Prní standardizované platidlo v Číně
1255První zmínka o směnkách v Sienně a Florencii (první forma úvěru)
1397Založení Medici Bank - rozvinuté podvojné účetnictví a obchod se zahraničím pomocí směnek
1519-1521Španělsko si podmaňuje bohatství drahých kovů Aztécké říše
1602Založena Nizozemská východoindická společnost (s obchodovatelnými akciemi)
1609Založena amsterdamská burza, systém šeků a přímých úvěrů (se zhruba 100% krytím depozit rezervami)
1668Vznik švédské Riksbank - počátek úvěrové aktivity a bankovnictví s částečnými rezervami s více než 100% poměrem úvěrů k rezervám
1694Vznik Bank of England - jejím cílem bylo pomáhat britské vládě s válečnými financemi, měla částečný monopol na tištění bankovek
1744Založen první pojišťovací fond Scottish Ministers' Fund
1858Ve Spojeném království zavedeny bankovní restrikce
70. léta 19. století - 1913Období klasického zlatého standardu
1913Založen systém Federálních rezerv (americká centrální banka)
1919-1926Zaveden plovoucí kurz s pohyby ke zlatému standardu
1925-1931Obnoven zlatý standard ve formě zlatého směnného standardu
1939Zavedeno pojištění vkladů v USA
1945-1971Brettonwoodský systém - americký dolar fixní k zlatu, ostatní měny fixní k dolaru
1970Americké ministerstvo pro bydlení a rozvoj představilo první moderní hypotéku
1971Zrušení směnitelnosti dolaru za zlato
1973Systém volně pohyblivých světových měn
1973Publikován Blackův-Scholesův model oceňování opcí
1978První penzijní plány v USA (takzvané 401(k))
1982První futures na akciové indexy
1987První zajištěné dluhové obligace CDO (Collateralized Debt Obligation)
1994První moderní CDS (Credit Default Swap) vytvořený v důsledku havárie tankeru Exxon Valdez
1999Založena eurozóna
1999Zrušen Glass-Steagall Act, který zakazoval komerčním bankám provádět investiční bankovnictví
2006Vznik ABX indexu krytého deriváty na nestandardní hypotéky
2010Schválen Dodd-Frank Act stanovující nový regulatorní rámec pro americké banky
2010-2011Dohoda o nových regulatorních standardech Basel III

Zdroj: Deutsche Bank

reklama
reklama