Goldman Sachs: Nejlepší investiční příležitost na trhu za čtvrtstoletí

Goldman Sachs: Nejlepší investiční příležitost na trhu za čtvrtstoletí

| redakce

Hlavní akciový stratég Goldman Sachs David Kostin poukazuje na zajímavý úkaz na akciovém trhu v letošním roce. Rozptyl P/E valuací jednotlivých akcií klesl na minimum za více než 25 let. Akcie s různými fundamenty trh dnes, soudě podle valuací, hází všechny do stejného pytle. Jak to?

Rozdělení P/E valuací u S&P 500 je nejužší za posledních nejméně 25 let. Diferenciace firem na základě ocenění je minimální. Podle Kostina vytváří takto nízký rozptyl P/E valuací atraktivní obchodní příležitosti, protože se nyní firmy s různými fundamenty obchodují za velmi podobné násobky zisků.

Na grafu je naznačen rozptyl P/E valuací. Od finanční krize klesl na současná minima.

Nejnižší diferenciace akcií podle P/E za 25 let
Nejnižší diferenciace akcií podle P/E za 25 letZdroj: Compustat, I/B/E/S, and Goldman Sachs Global Investment Research

Investoři už ale postupně opouštějí "politický náhled" na ocenění akcií a vrací se k hodnotovému, takže se dá očekávat, že se anomálie zmírní.

Výkon vysoce i nízce ohodnocených akcií se přibližuje. "Poptávka investorů po hodnotě je nesmírná," tvrdí Kostin. "Akcie s nízkými valuacemi předehnaly ty s vyššími o 12 % v roce 2013 na sektorově neutrální i vážené bázi."

Sektory jsou si také blíže

Devět z deseti sektorů S&P 500 má rozptyl P/E pod příslušným 30letým průměrem. Ještě nižší než S&P 500 jako celek ho mají utility, průmysl a spotřební nezbytné zboží. Jen valuace finančních titulů jsou rozkolísanější oproti průměru od roku 1980.

Goldman Sachs se zaměřila na akcie ze sektorů S&P 500, u kterých platí:

  1. P/E valuace se navzájem liší o minimálně 5 %;

  2. mezi růstovými předpověďmi (pro EPS na rok 2014) jsou alespoň 25% rozdíly;

  3. skóre Growth MEF (růstový ukazatel Goldman Sachs) vykazuje výrazně odlišné hodnoty.

Na základě této relativní hodnoty analytici pro akciové hráče nabízejí 20 příležitostí:

Příležitosti na základě relativní hodnoty v rámci S&P 500
Příležitosti na základě relativní hodnoty v rámci S&P 500Zdroj: Compustat, I/B/E/S, and Goldman Sachs Global Investment Research

Zdroj: Goldman Sachs

reklama
reklama