Nudí vás investiční poučky z 60. let? Tento investor je na trhu tady a teď a jeho rady vám mohou pomoci

Nudí vás investiční poučky z 60. let? Tento investor je na trhu tady a teď a jeho rady vám mohou pomoci

| redakce

Blogger Tren Griffin, který v minulosti pracoval pro Microsoft, se zaměřil na investiční pravidla Barryho Ritholtze. Na svém blogu je podle svého uvážení rozpracoval.

1. Omezte poražené a vítězům nechte volné pole

Typická investorská averze ke ztrátám je při investování kontraproduktivní. Způsobuje, že investoři drží zbytečně dlouho poražené, protože se chtějí vyhnout bolesti ze ztrát a doufají, že se trend obrátí. Druhá polovina pravidla pomáhá snižovat transakční náklady a je hodně o analýze nákladů příležitosti. Pokud máte výkonnou akcii, proč hledat příležitosti všude jinde, a ne přikoupit další pozici v ní?

2. Vyhněte se predikcím

Čím jednodušší systém, tím větší pravděpodobnost, že tip nebude odpovídat konsenzu a přinese výnos. Správná sázka následující konsenzus přinese jen takzvanou betu, benchmarkový tržní výnos.

Nejsložitějším systémem je makroekonomie, skládající se z propletence komplexních adaptivních systémů. Je proto bohatá jak na nejistotu (neznámé pravděpodobnosti), tak nevědomost (pravděpodobnosti nejsou počitatelné). Nejsnáze lze vsadit a získat alfu – nadprůměrný výnos – s individuální firmou. Dělat úspěšné nekonsenzuální sázky na korporátní úrovni dokáže jen málokdo, věřte ale, že to jde. Stačí být dostatečně chytrý a dát si s tím práci.

Přes 90 % investorů raději koupí nízkonákladový index (dokonce i když jde o investice do jednotlivých firem) a 70 % si myslí, že spadá do skupiny těch 10 % "vyvolených", kteří dokáží porážet trh.

3. Pochopte davové chování

Lidé jednají často jako dav. Mají rádi to, co milují ostatní,a obzvláště v prostředí nejistoty následují s oblibou své okolí. Ne nadarmo chytří investoři radí nakupovat, když jsou ostatní vystrašení, a prodávat, když jsou chamtiví.

4. Uvažujte občas jako kontrarián

Když se vám podaří jednou za čas přijmout kontrariánský pohled, možná předstihnete trh. Být kontrariánem za každou cenu je ale jízdenka do pekla, protože dav směřuje velmi často správně.

5. Klíčová je alokace aktiv

Suma, kterou alokujete do vybrané investiční kategorie, je důležitějším rozhodnutím, než jaká konkrétní aktiva v rámci této kategorie vyberete.

6. Rozhodněte se, zda jste aktivní, nebo pasivní investor

Jak řekl Drsný Harry ve filmu Magnum, "člověk musí poznat své limity". Máte-li pouze pocit, že máte štěstí, pak to není ten správný způsob, jak byste měli přistupovat k investování.

7. Rozumějte své psychologické konstituci

Nejsnáze uděláte blázna sami ze sebe. Pravé sebeuvědomění je těžce nabytou vědomostí, nikdo není "naprogramován" přesně podle definice.

8. Připusťte své chyby

Snaha držet se svých dřívějších slov způsobuje, že lpíme na pozicích i dlouho potom, kdy by je nezávislý pozorovatel na základě rozumné analýzy uzavřel a připustil chybu. Jak jednou veřejně prohlásíte, že X půjde nahoru, bude váš mozek dělat vše proto, aby si co nejdéle chybu nepřipouštěl.

9. Pochopte cykly ve finančním světě

Dobré ani špatné věci nejsou navždy. Trh je bipolární, a proto dochází k jeho výkyvům. Se zacílením na vlastní hodnotu jednotlivých investic a přehlížením žvanilů s různými makroekonomickými předpovědmi se tržní výkyvy mohou stát vaším přítelem. Paradoxem je, že čím více se budete zaměřovat na mikroúroveň, tím víc vytěžíte z makrotrendů.

10. Buďte intelektuálně zvídaví

Kromě jednotlivých firem se zaměřte také na věci, které ostatní neznají. Na sázení proti konsenzu davu je potřeba znalostí, které si dav neosvojil. Nejčastěji lze najít tyto "nekonsenzuální poznatky" na hranicích vlastních vědomostí. Skutečně skvělí investoři neustále čtou a aktivně vyhledávají alternativní názory.

11. Omezte zbytečné náklady

John Bogle založil společnost Vanguard na základě hypotézy "roli hrají náklady, ne hypotéza efektivních trhů". Platby vysokých poplatků jsou jednou z nejčastějších investičních chyb, kterou ovšem lze velice snadno napravit.

12. Nic není zadarmo

Tvrdou práci a rozhodování na základě rozumu a vědomostí nelze ničím nahradit.

Zdroj: 25iq.com

reklama
reklama