Další kompakt? Evropská unie chce více průmyslu

| Jan Jedlička

Z aktuální zprávy Evropské komise zaměřené na konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu vyplývá, že podíl evropského průmyslu poklesl z 15,8 % před krizí na 15,2 % evropského HDP v roce 2013. Zatím se proto nezdá, že by EU mohla splnit neformální cíl, který si stanovila do roku 2020, aby se zpracovatelský průmysl na tvorbě HDP podílel 20 %.

Řešením by se podle Komise mohl stát "průmyslový kompakt". Podle představy evropského komisaře pro průmysl a podnikání Antonia Tajaniho by se totiž Unie mohla inspirovat fiskálním kompaktem, který lídři evropských zemí podepsali v březnu 2012.

Státy EU by se v něm měly zaměřit na snížení cen energií, zjednodušení přístupu k úvěrům, povzbuzení investic a snížení administrativní zátěže. Vypořádat by se prý také měly s nedostatkem odborných dovedností mezi pracovníky. Komise by měla novou iniciativu představit na podzim a v únoru 2014 by se jí měl zabývat summit EU.

Podíl sektoru průmyslu na ekonomice EU28
Podíl sektoru průmyslu na ekonomice EU28
reklama
reklama