Zabijáci portfolií: Mýty a skutečnost časování trhu a srovnání se strategií "kup a drž"

| redakce

Časování trhu ("market timing") je obsáhlé téma, které je složité v krátkosti obsáhnout. Nicméně mnoho investorů je v této souvislosti zmateno. Proto se pokusme rozptýlit a objasnit některé dezinformace, které jsou v souvislosti s načasováním investic předkládány jako fakta.

Co je to vůbec "market timing"? V podstatě se jedná o touhu po nalezení "správné cesty", kterou by mělo být investováno do akcií, když se jejich hodnota pohybuje směrem vzhůru, a být v ústraní, když se hodnota akcií pohybuje opačným směrem, tedy klesá. Jak logické, že? Časování trhu může být uplatněno taktéž pro dluhopisy, ale my se v článku budeme držet pouze "market timingu" u akcií.

Zmíněná touha je první polovinou "market timingu". Druhá polovina je tvořena vírou, že existuje "správná cesta", kterou dosáhneme cíle své touhy. Bohužel neexistuje žádná obecná shoda na systému, kterým tato "správná cesta" má být nalezena, jinak by jej investoři hojně používali.

Nejrozšířenější systém používaný mezi investory nazýváme zkráceně ICSIA. Tato zkratka vznikla ze sousloví "I can't stand it anymore", tedy "nemůžu to již vystát". Užití tohoto "systému" spočívá v obchodování trvalých finančních ztrát v zájmu dočasné psychické úlevy. ICSIA je stejně jednoduchý, jako je hrozný. Když trh roste, investoři, kteří se na tomto pohybu nepodílejí, vidí kolem sebe "všechny" realizovat zisky. Nakonec jejich frustrace naroste do takové míry, že sami nakupují akcie, ale až poté, co jejich hodnota výrazně vzrostla. Totéž funguje naopak – když trh padá, investoři čekají s prodejem akcií až do chvíle, než jsou pro ně ztráty neúnosné. Hodnota akcií v té době ale již bývá velice nízká.

1. mýtus: Wall Street, finanční média a investoři nevěří v "market timing"

Realita: Drtivá většina investorů, i když to ne vždy přiznají, věří v "market timing". Jednotlivci? ICSIA je zcela běžným jevem. Wall Street? Vždy se zde najde dost expertů, kteří jsou připraveni investorům radit, kdy nakupovat dlouhodobé či krátkodobé dluhopisy, kdy investovat do akcií, nebo naopak držet více hotovosti. Finanční média? Ta jsou vždy dychtivá citovat experty z Wall Street, kteří tvrdí, že vědí, jak se mají investoři v danou chvíli zachovat.

2. mýtus: "Market timing" vyžaduje predikci budoucnosti

Realita: Predikce nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti trhů. Mnohem efektivnější jsou mechanické systémy založené na zavedených trendech. Predikce jsou názory, zavedené trendy jsou fakta.

3. mýtus: "Market timing", pokud je prováděn správně, vám může vydělat spoustu peněz

Realita: "Správná cesta" časování trhu používající mechanické trend-following systémy velmi pravděpodobně nezvýší vaše výnosy. Je však zaručeno, že sníží vámi podstoupené riziko. Jak trend-following systémy fungují? Pokud se trh pohybuje dostatečně na to, aby se setkal s kritérii, která jsou vestavěna do systému, je tímto systémem generován nákupní či prodejní signál (představte si "hlas" systému, který volá: "Toto je skutečný trend a je velice pravděpodobné, že bude pokračovat.").

K tomu je potřeba poznamenat dvě věci. Zaprvé, "opravdový trend" může být definován mnoha způsoby, ale aby se vyvaroval denních "šumů" pohybu hodnoty akcií, musí obsahovat významné pohyby (nahoru nebo dolů). To znamená, že "hlásek" nikdy negeneruje nákupní pokyn do chvíle, než trh začne růst výrazně vzhůru, a prodejní pokyn, dokud trh nezačne významně klesat.

  • 1
  • 2
reklama
reklama