Jak si v říjnu vedly podílové fondy zaměřené na akcie? Ty nejlepší najdete v tomto hodnocení

| redakce

V říjnovém Rankingu od společnosti Analizy Online bylo ohodnoceno téměř 520 fondů nabízených v ČR. Více než 90 % z nich je přitom na trhu přítomných dostatečně dlouho pro to, aby kromě krátkodobého rankingu mohlo obdržet rovněž ranking dlouhodobý (investiční horizont 36 měsíců). Pouze 36 fondů dosáhlo nejlepšího hodnocení v krátkodobé i dlouhodobé časové perspektivě. Pouze 7 z nich je nabízených také v českých korunách.

Pouze fond Conseq Invest - Bond Fund A (Acc) je přitom v rámci této sedmičky instrumentem s bezpečnou investiční strategií. Spadá do velmi populární kategorie univerzálních fondů českých dluhopisů. Co se týče efektivity spravování, fond je nesporným lídrem, neboť již po dobu více než roku získává hodnocení 5a zároveň ve 12měsíčním i v 36měsíčním investičním horizontu.

7 fondů s nejvyšším rankingem za 12 měsíců (říjen 2013)

Ranking Analizy Online je nástroj, který pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení v rámci dané skupiny fondů. Hlavním ukazatelem pro určení rankingu fondu je "information ratio", které vyjadřuje poměr výkonnosti fondu vůči existujícímu riziku. Fondy dosahující vyšších hodnot tohoto ukazatele, tedy vyšší výkonnosti s ohledem na riziko spojené s investicí do tohoto fondu, mají hodnocení 5a nebo 4a, fondy s horším poměrem výnosu k riziku mají hodnocení 2a nebo 1a. Hodnocení 3a je neutrální. Ranking je udělován každý měsíc ve dvou kategoriích (na základě dat za dva investiční horizonty) – 12 a 36 měsíců. Z pohledu investora jsou zajímavější fondy, které mají vysoké hodnocení v obou horizontech.

Ale teď už k akciím. Jaký ranking získaly v říjnu fondy zaměřené na akcie a jak se jim daří v horizontu až 36 měsíců?

Ranking fondů ze skupiny rozvíjejících se evropských trhů
Ranking fondů ze skupiny rozvíjejících se globálních trhů
Ranking fondů ze skupiny rozvinutých evropských trhů
Ranking fondů ze skupiny rozvinutých globálních trhů
Ranking fondů zaměřených na americké akcie

Další typy fondů (smíšené, dluhopisové, peněžního trhu) zpráva také hodnotí. Najdete ji na stránkách společnosti Analizy Online.

Zdroj: Analizy Online

reklama
reklama