Čím zapít letošní zisky? Pomerančovým džusem!

| Martin Lembák

Celosvětově rok co rok klesá spotřeba pomerančového džusu, a tak by se dal očekávat pokles ceny tohoto lahodného nápoje. Ale snad žádná komodita není ovlivňována stavem nabídky jako právě pomerančový koncentrát.

Mezi dominantní producenty se řadí Brazílie, USA a Mexiko, v menším rozsahu pěstují pomeranče EU, Čína a Jihoafrická republika.

Největší světoví producenti pomerančového koncentrátu

V USA je epicentrem produkce Florida se 70% podílem, která má mimo jiné tuto komoditu graficky zobrazenou na značkách aut. Pomerančový průmysl má na Floridě obrat 9 miliard USD ročně a zaměstnává 76 tisíc lidí. Pomeranče z Kalifornie, Texasu a dalších států mají více kyselin. Kritické období, kdy může být úroda stromků odrůdy valencia poškozena vlivem mrazíků, je od listopadu do února, k první sklizni dochází od konce ledna. Je důležité, aby nedošlo k poškození stromků, jelikož – podobně jako u kakaa v Africe – tyto následně nejsou snadno nahraditelné – trvá pět let, než nové stromy nesou úrodu.

V posledních osmi letech neovlivňuje nabídku pouze počasí, ale také nemoc zvaná zelenání. Ta je způsobena bakteriemi candidatus liberibacter. Ty se rozmnožují uvnitř a blokují průchod živin z kořenů k listům a plodům, jež pak namísto oranžové barvy zelenají a hnijí. Tato nemoc zatím za osm let způsobila pokles floridské produkce pomerančů na polovinu a zvýšila náklady na údržbu produkce pomocí postřiků.

V Brazílii, která je největší pěstitelskou zemí, jsou rostoucí náklady dány zvýšením minimální mzdy, leasingu půdy a ceny pesticidů. Náklady na zpracování a transport do zahraničí se v Brazílii oproti roku 2000 zvýšily o 50 %. To v kombinaci se sníženou celosvětovou poptávkou vede k omezování produkce a orientaci na jiné komodity.

Poptávka po koncentrátu ve světě celkově klesá, na druhé straně zájem rozvíjejících se ekonomik prudce narůstá. Dosud Brazílie jako největší producent vyváží 80 % úrody do USA a EU. Pohlédněme však na vývoj spotřeby v posledních letech v zemích BRIC a Mexiku:

Spotřeba pomerančového koncentrátu v zemích BRICS a Mexiku
Spotřeba pomerančového koncentrátu v zemích BRICS a Mexiku

Zatímco v USA a EU poklesla od roku spotřeba pomerančového džusu o 20 % a 5 %, v Číně se za stejnou dobu více než zdvojnásobila a v Rusku vzrosla o 70 %. Brazílie samotná zaznamenala nárůst jen o 8 %, takže má rezervu. Trend je tedy na emerging markets růstový a v případě pokračování růstu těchto rozvíjejících se ekonomik a nastolení opětovného komoditního supercyklu se může rychle otočit i celosvětový trend. Otázkou je, zda omezovaná produkce v Brazílii a na Floridě bude schopna tuto potenciální větší poptávku uspokojit. Pokud ne, nebo ne dost rychle, může cena kontraktu pomerančového koncentrátu na burze pokračovat v růstu, případně silněji akcelerovat.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 3 978 pozic pomerančového koncentrátu na nákupní straně, což představuje růst o 979 pozic na LONG za týden. Na závěr se podívejme na vývoj ceny aktivního kontraktu na pomerančový koncentrát na burze Intercontinental Exchange v New Yorku za poslední měsíce.

Cena kontraktu na pomerančový koncentrát
Cena kontraktu na pomerančový koncentrát
reklama
reklama